De les Droppie als dijkwacht begint met een korte introductie-les in de klas. Daarna gaan we met de leerlingen aan de slag op de dijk of in de klas. De leerlingen kruipen buiten in de huid van een dijkwachter. Gehuld in een hesje en een logboekje gaan ze de dijk beschrijven, kijken ze naar de planten op de dijk en denken ze na over de waterveiligheid.

Niveau

Basisonderwijs groep 5 tot en met 8 (de inhoud van de les wordt aangepast aan het niveau van de groep).

Aansluiting kerndoelen

39: de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
48: kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.
 

Duur activiteit

1 tot 1,5 uur (afhankelijk van de reistijd naar de dijk)

Binnen/buitenactiviteit

Binnen en buiten

Locatie

In de klas en op de dijk in de buurt van de school

Onderwerp

Dijken

Begeleiding

Gastdocent waterschap, docent en aantal (hulp)ouders.

Bijzonderheden

De leerkracht zorgt voor het vervoer van en naar de dijk en voor de begeleiding op de dijk (1 begeleider per 5 leerlingen).