Op de rioolwaterzuivering Hessenpoort in Zwolle doen we samen met H2-GO onderzoek naar hoe rioolwater zuiveren energievriendelijker en duurzamer kan. We onderzoeken of we pure zuurstof (een restproduct bij de productie van waterstof) kunnen gebruiken voor het beluchten van het hart van de rioolwaterzuivering: het actief-slib. Tot nu toe gebruikten we zuurstof uit de buitenlucht voor het beluchten van het beluchtingscircuit, maar dat kost veel energie. 

Wat doen we? 

We onderzoeken of het afvalwaterzuiveringsproces energievriendelijker en duurzamer kan. Door een elektrolyser op de rioolwaterzuivering Hessenpoort te plaatsen kunnen we pure zuurstof die vrijkomt bij elektrolyse inzetten in het zuiveringsproces. Door pure zuurstof te gebruiken hoeven we geen zuurstof meer uit de buitenlucht te filteren om de rioolwaterzuivering te beluchten. Dat levert naar verwachting een halvering van het energieverbruik op. De waterstof die bij de elektrolyse wordt geproduceerd en wordt vermarkt door onze partner H2-GO in dit onderzoeksproject. 

Met het onderzoeksproject willen we de volgende resultaten bereiken: 

1. Inzicht krijgen in de werking van pure zuurstof in het beluchtingsproces 
2. Inzicht krijgen in de mogelijke besparing van energie binnen de waterketen 
3. Een bijdrage leveren aan oplossen van de netcongestie. 

Win-Win 

De regio Zwolle kampt met netcongestie waardoor het onmogelijk is om duurzame energie uit zon en wind aan te sluiten op het netwerk. Door in te zetten op de productie van waterstof kan deze duurzame energie wel worden benut. Rioolwaterzuiveringen zijn bij uitstek geschikte locaties om waterstof te gaan produceren. We kunnen daarbij een rol vervullen in de energietransitie.

Wanneer? 

De voorbereidingen voor dit project zijn gestart in het najaar 2022. Eind december 2023 zijn alle belangrijke containers geplaatst om het onderzoeksproject uit te kunnen voeren. Daarna worden de betreffende componenten met elkaar verbonden en wordt de installatie getest. Naar verwachting kunnen we in april 2024 beginnen met het onderzoek. In totaal duurt het onderzoek 5 jaar. 

Waar?

We bouwen de energyhub op de rioolwaterzuivering Hessenpoort, in Zwolle.

Met wie? 

Het onderzoeksproject voeren we samen met partner H2-GO uit. Hiervoor is een subsidie van REACT-EU verkregen. STOWA steunt dit onderzoek en heeft ook in de voorfase bijgedragen. Daarnaast is er veel belangstelling uit de omgeving en de regio: onder andere provincie Overijssel, netwerkbeheer Enexis, gemeente Zwolle en de ondernemers van het bedrijventerrein Hessenpoort zijn aangesloten. 

Samenwerkende partijen Energy hub Hessenpoort