De afgelopen periode heeft u het wellicht gemerkt: de ecologen van adviesbureau Ecologisch voeren ecologische vervolgonderzoeken uit. Dat betekent dat zij veel door het gebied lopen, waarbij zij soms in de tuinen of schuren van eigenaren langs de dijk moeten zijn. Heel veel eigenaren werken hieraan mee door de ecoloog toegang te verlenen tot hun tuin of schuur. Wij danken u daar hartelijk voor!