Ons Nationaal Park Dwingelderveld droogde op. Inmiddels hebben we dat al grotendeels opgelost. Op deze pagina vertellen we wat we doen – en al hebben gedaan.

Waar?

Dwingelderveld ligt in zuidwest Drenthe, tussen de beekdalen Oude Vaart en Ruiner Aa. Het park is 3700 hectare groot en heeft Natura 2000 status.

Wat hebben we gedaan?

We herstelden de waterhuishouding in de slenken Noordenveld, Kraloo, Benderse, Kloosterveld en Davidsplassen-Leisloot. Daardoor is de verdroging binnen het Nationaal Park Dwingelderveld in belangrijke mate opgelost. De zogenaamde leiding 20 is volledig gedempt. Deze watergang (4,5 km) was een belangrijke oorzaak van de droogte. Het natuurlijke slenkensysteem is hersteld.

Aan dit project werken we samen met:

Dwingelderveld stuw en waterberging