De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld, de provincies Drenthe en Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben hun samenwerking rond watervraagstukken formeel verlengd. Op 22 september hebben de bestuurders van de zogeheten werkregio Fluvius bij Stadspaleis Old Ruitenborgh in Vollenhove een handtekening gezet, zodat de samenwerking tot 2028 wordt voortgezet.

Hans Wijnen, dagelijks bestuurslid Waterschap Drents Overijsselse Delta over de contractverlenging: “Het is fijn dat we de succesvolle samenwerking voortzetten. We hebben al heel wat successen behaalt door intensiever samen te werken in de riolering en zuivering. We verbeteren de kwaliteit en duurzaamheid van waterzuivering en besparen geld. Ook kijken we intensief naar hoe we gezamenlijk nóg beter kunnen inspelen op de effecten van de klimaatverandering. Hoe passen wij onze leefomgeving aan en zorgen we dat we klaar zijn voor onze toekomst en die van de toekomstige generaties? Hoe spelen we in op zaken als droogte, hitte en wateroverlast? Dit zijn hele grote complexe vraagstukken en gezamenlijk kunnen we veel meer bereiken. Met de Samenwerkingsovereenkomst stellen we de koers vast voor de regionale samenwerking. Alles wat we gezamenlijk in de regio willen oppakken hebben we eind 2021 vastgesteld in een Regionale Adaptatiestrategie en een Regionale Uitvoeringsagenda. De opdracht daarbij is om door innovatie, slim samenwerken en over grenzen heen kijken de risico’s door klimaatverandering te beperken en schade zoveel mogelijk te voorkomen. We zijn nu samen aan de slag gegaan met het geven van ruimte aan water, het aanleggen van meer groen en het plaatsen van groene daken. Als waterschap zijn we hier natuurlijk al langer mee bezig. Samen met de andere partners willen we ook de inwoners, bedrijven en verenigingen stimuleren om ook dit soort maatregelen te nemen. Als we samenwerken, bereiken we meer."

Een veilige leefomgeving behouden

De signalen en scenario’s van het KNMI zijn helder: als gevolg van klimaatverandering komen weersextremen zoals extreme hitte, langdurige droogte, hevige neerslag en overstromingen steeds vaker voor in Nederland. Enerzijds proberen we met de energietransitie de klimaatverandering te temperen, anderzijds moeten we onze omgeving zodanig inrichten dat we de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd kunnen bieden en dat we profiteren van de kansen die ontstaan. Hans vervolgt: “Vanuit het Rijk hebben we als samenwerkende overheden onlangs €5 miljoen subsidie toegekend gekregen om te zorgen dat onze leefomgeving beter tegen een stootje kan bij weersextremen. Zo zorgen we samen voor een veilige leefomgeving waar het, ook in de toekomst, goed toeven is.”