Dijken beschermen ons tegen hoogwater. Als dijkwachter zorgt u dat wij op tijd maatregelen nemen, als dat nodig is.

Word ook dijkwacht

Dijkwachten zijn vrijwilligers die helpen als er hoog water is. Ze bewaken dan de dijken die onder druk staan. Zo kunnen we op tijd maatregelen nemen. Onmisbaar!

Meld u aan als dijkwacht

Een belangrijke taak

Hoogwater is een bedreiging voor onze dijken. En dus voor de inwoners van ons gebied. De dijkwachter heeft een serieuze taak: Het bewaken van de dijken tijdens de dreiging van hoogwater. De informatie die u voor ons verzamelt, kan het verschil maken. Bovendien is het een spannende taak: anderen blijven binnen en de dijkwachter trekt er juist op uit als stormt, regent of donker is.

Voorbereiden op uw taak

Als u dijkwacht moet u goed op voorbereid zijn. En daar zorgen wij voor:

  • Ieder jaar volgt u trainingen. Zo weet u wat u te doen staat. En hóe u dat het beste kunt doen.
  • Ieder jaar organiseren we kennisbijeenkomsten. Dan leert u over dijken en de gevaren van hoogwater.
  • Tijdens de jaarlijkse oefening verkent u het gebied waar u verantwoordelijk voor bent. Dit doet u in teamverband.

Meer informatie

Natuurlijk heeft u als vrijwilliger recht op vergoeding en verzekering. Hoe het precies zit, leest u in de voorwaarden. Deze kan u opvragen via dijkbewaking@wdodelta.nl. Ook andere vragen over dijkwacht mag u naar dat emailadres sturen. Onze contactpersoon is Freddie Schutte.

Heeft u gevonden wat u zocht?