In 2019 is gekeken naar de haalbaarheid van een dijkverlegging ter hoogte van de Paddenpol, tussen Wijhe en Herxen. De dijkverlegging biedt namelijk kansen voor waterstandsverlaging, natuur, waterkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit en recreatie. Uit dat haalbaarheidsonderzoek bleek dat een dijkverlegging kansrijk is.