Welke technische kennis is nodig voor het oplossen van knelpunten en benutten van kansen voor Dijken en Natuur? Met deze vraag gingen we aan de slag gegaan tijdens de eerste online dialoogsessies Dijken en Natuur over Techniek op dinsdag 14 juni en over Juridische Context op dinsdag 5 juli.

De dialoogsessies zijn onderdeel van het kennisspoor van Dijken en Natuur. Door middel van vier dialoogsessies willen we in beeld brengen welke kennis er beschikbaar is, welke kennis we nog niet hebben en welke kennis nodig is om Dijken en Natuur verder te brengen. We doen dit expliciet in dialoog zodat we zo breed mogelijk input krijgen en we de kennis en ervaring die er bij een ieder is benutten.

Techniek was het onderwerp van de eerste dialoogsessie. De sprekers Bas Borsje, Rinse Wilmink en Josan Tielen brachten inspiratie: Bas. Daarna spraken de veertig deelnemers met elkaar over de vraagstukken die er liggen. Op dinsdag 5 juli heeft de inbreng van Willemijn van Doorn-Hoekveld, Esther van Ophuizen-Dieker en Rolf-Jan Sielcken over de juridische afwegingen voor dijken en natuur geleid tot een interessante dialoog. Op dit moment werkt het kernteam de bevindingen uit in een ‘rode draad’. Hierin staat opgenomen welke kennisontwikkeling aandacht vraagt, in Dijken en Natuur of op andere plekken.

De thema’s van de komende dialoogsessies zijn governance en financiering. Wil je mee doen als inspirator of als deelnemer, of heb je suggesties? Neem contact op met Stephanie Janssen via Stephanie.Janssen@deltares.nl