Tijdens deze gastles gaan leerlingen aan de slag met de politieke en bestuurlijke kant van de waterschappen. Via een rollenspel leren ze wat waterschappen zijn en doen, hoe het waterschapsbestuur georganiseerd is en met welke verschillende belangen de waterschappen rekening moeten houden. Ook komen ze in gesprek met mensen die zich inzetten voor een waterschap zoals een medewerker of een bestuurslid.