Tijdens deze gastles gaan leerlingen aan de slag met de politieke en bestuurlijke kant van de waterschappen. Via een rollenspel leren ze wat waterschappen zijn en doen, hoe het waterschapsbestuur georganiseerd is en met welke verschillende belangen de waterschappen rekening moeten houden. Ook komen ze in gesprek met mensen die zich inzetten voor een waterschap zoals een medewerker of een bestuurslid.

De gastles begint met een korte uitleg en eindigt met een evaluatie en ruimte voor vragen. Daar tussenin zit het hoofdonderdeel van de gastles: het interactieve rollenspel. De leerlingen besturen samen drie fictieve waterschappen. Er komen verschillende gebeurtenissen op hun pad waar zij een beslissing over moeten nemen en waarbij ze rekening moeten houden met verschillende belangen. Voor het zover is, zijn er echter eerst verkiezingen: wie gaat het bestuur vormen in de drie waterschappen? De leerlingen stemmen (in de rol van ‘ingezetenen’) op de partij die het best bij hen past.

Doel gastles

Leerlingen krijgen inzicht in de politiek-bestuurlijke werking van waterschappen en weten globaal hoe de waterschapsverkiezingen georganiseerd zijn. Daarnaast weten leerlingen wat de verschillende belangen zijn binnen een waterschap en krijgen ze een beeld van het werk van de waterschappen.

Doelgroep

De gastles is in twee versies beschikbaar: een versie voor de bovenbouw van het vmbo en een versie voor de bovenbouw havo/vwo. De game is ook geschikt voor het onderdeel burgerschap in het MBO.

Gastdocent

De lessen kunnen worden gegeven door gastdocenten van de waterschappen. De gastdocenten die deze gastles uitvoeren op scholen zijn werkzaam bij de waterschappen. Dit kunnen medewerkers van verschillende afdelingen, bestuurders en zelfs een dijkgraaf zijn. Docenten maatschappijleer of burgerschapsvorming kunnen de lessen ook zelf geven. In dat geval krijgt de docent informatie over de waterschappen en verwerkt hij of zij die zelf in een les.

Duur gastles

Deze gastles duurt anderhalf uur en is geheel kosteloos.

Meer weten?

Vraag het waterschap naar de mogelijkheden via lerenoverwater@wdodelta.nl.