We willen allemaal droge voeten, droge kelders en een goede water aan-, en afvoer voor optimaal watergebruik. Om dit in IJsselmuiden zo te houden, bundelen we onze krachten met de gemeente Kampen. Samen pakken we het watersysteem van De Beek én in het centrum van IJsselmuiden aan. Hiermee wordt eventuele wateroverlast bij hevige regenbuien tegengegaan. Ook wordt De Beek opnieuw ingericht en schoongemaakt. Zo zijn we straks beter bestand tegen wateroverlast en droogte. Op deze pagina leest u wat we precies gaan doen.

Waar?

Watergang De Beek (200 meter), loopt vanaf het Zoddepark, achter de Dorpsweg, tot aan De Baan in IJsselmuiden.

Wanneer?

De Beens groep uit Genemuiden is begin augustus gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Het werk aan De Beek duurt tot medio 2023. De overige werkzaamheden van de gemeente Kampen hebben een langere doorlooptijd. De gemeente Kampen informeert u hier verder over. 

Tijdens de uitvoering van het werk vindt er het nodige transport plaats. Denk hierbij aan het aan en/of afvoeren van materieel, zand, bagger en damwanden. Uiteraard doen we er alles aan om hinder te beperken en nemen we maatregelen om de veiligheid van u en overige weggebruikers te waarborgen.

Wat doen we?

We gaan de houten beschoeiing (een constructie die de waterkant beschermt tegen afkalven) van De Beek vervangen door stalen damwanden met een betonnen vloer. Zo hebben we straks een toekomstbestendige watergang die weer voldoet aan de eisen. Doordat de watergang midden in een woonwijk ligt, vraagt het flexibiliteit van ons allemaal. In goed overleg met grondeigenaren wordt er werkruimte vrij gemaakt in de aangrenzende tuinen. Uiteraard herstellen we achteraf de eventuele schade in deze tuinen. De vrijgekomen, nog goede, houten damwand gaan we hergebruiken op de plekken waar geen stalen damwanden nodig zijn. 

Baggeren

Ook gaan we De Beek baggeren. Dit doen we om het water diep genoeg te houden. En om de kwaliteit van het water goed te houden. Bagger ontstaat doordat bladeren, takken en ander natuurlijk materiaal in de watergang terecht komt. Dit stapelt op, en daardoor wordt het water steeds ondieper. Dan is er ook minder ruimte, zuurstof en licht waar waterdieren en -planten last van hebben. Ook moeten watergangen breed en diep genoeg zijn. Zo kunnen we water goed af- en aanvoeren en zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. 

Meer klimaatmaatregelen

De komende jaren worden meer maatregelen genomen in dit gebied. In het centrum van IJsselmuiden wordt het regenwater gedeeltelijk afgekoppeld van het riool en afgevoerd op de waterpartij in het Zoddepark. Op die manier wordt het riool ontlast van veel (schoon) regenwater. Dit doen we, omdat op veel plekken regenwater rechtstreeks het riool inloopt. Hierdoor raakt het riool bij hevige buien overbelast, wat voor wateroverlast kan zorgen. Om dat te voorkomen worden verbindingen gemaakt, zodat het relatief schone regenwater naar De Beek loopt. Op die manier wordt direct ook de doorspoeling en de waterkwaliteit van De Beek verbeterd.

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem gerust contact op met projectmanager Ed Maatman.