Het Oude Diep is een beek in Drenthe die begint in de velden boven Mantinge en Balinge en stroomt tot aan Echten. Hier werken we samen met gebiedspartners, inwoners en ondernemers in het gebied aan het ontwikkelen van nieuwe natuur en het verbeteren van de waterhuishouding. Zodat er altijd voldoende water is, van hoge kwaliteit.

Wat doen we?

Voor het Oude Diep zijn verschillende natuurdoelen gesteld, zoals Natura 2000Kader Richtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water. Sinds 2016 werken we samen met de gebiedspartners en de omgeving aan het herstellen van de natuur en het landschap. Een robuust watersysteem is nodig voor voldoende water in droge periodes en voor het afvoeren van overvloedig water in natte periodes. Dit betekent concreet dat ongeveer 700 hectare (landbouw)grond ingericht moet worden voor natuur en waterberging. Zo ontstaat een toekomstbestendig en gevarieerd landschap dat aantrekkelijk is voor recreatie. Ruiters, wandelaars en fietsers kunnen er genieten. En boeren en recreatieondernemers kunnen werken aan een duurzame toekomst. Het uitgangspunt is een goede balans tussen beleven, benutten en beschermen van de natuur.

Wanneer?

Gezamenlijk onderzoeken de gebiedspartners hoe zij de doelen gaan realiseren en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Omdat we niet alle gebieden in één keer kunnen uitvoeren wordt ook gekeken in welke volgorde de gebieden worden ingericht. In totaal gaat het om 15 deelgebieden. Sommigen staan met elkaar in verbinding, anderen staan op zichzelf. Per deelgebied worden onderzoeken (zoals het onderzoek naar bodem en grondwater) uitgevoerd om de huidige situatie en de effecten van eventuele maatregelen in kaart te brengen. Het inrichtingsplan voor natuurgebied de Verlengde Middenraai nabij Nieuw-Balinge is gereed. In 2021 gaat de eerste schop in de grond om de maatregelen te realiseren. Naar verwachting is het hele project in 2027 afgerond. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden van het waterschap vinden plaats in de Middenraai en het Beekdal van het Oude Diep. Bekijk de actuele informatie over het project

De Middenraai

Het inrichtingsplan voor natuurgebied de Verlengde Middenraai nabij Nieuw-Balinge is gereed. Bekijk de video over wat er gaat gebeuren of download meer informatie over de inrichting van de Middenraai.

Beekdal van het Oude Diep

In het beekdal van het Oude Diep is al herstelwerk gedaan. Daardoor kan het Oude Diep nu 200.000 m³ overtollig water parkeren, voor als het hevig regent. Dit voorkomt wateroverlast ergens anders. En voor wandelaars is een prachtig jong natuurgebied ontstaan. 

 

Brede kijk op het Oude Diep

Heeft u gevonden wat u zocht?