Dagelijks bestuur


Foto dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de dijkgraaf en vijf overige leden. Het dagelijks bestuur beslist over de dagelijkse aangelegenheden, voert de besluiten van het algemeen bestuur uit en bereidt voorstellen aan het algemeen bestuur voor. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn besloten.

De taken van het dagelijks bestuur

De taken van het dagelijks bestuur zijn onderverdeeld in portefeuilles. Elk lid van het dagelijks bestuur is het bestuurlijk aanspreekpunt voor de onderwerpen binnen zijn portefeuille. U vindt de portefeuilleverdeling bij de afbeelding van het betreffende bestuurslid.

Foto van het hoofdkantoor

Samenstelling

De leden van het dagelijks bestuur (met uitzondering van de voorzitter) zijn gekozen door en vanuit het algemeen bestuur. Deze personen zijn dus zowel lid van het dagelijks als het algemeen bestuur. De dijkgraaf is voorzitter van het dagelijks bestuur. De secretaris-directeur adviseert het dagelijks bestuur.

De Dijkgraaf

De dijkgraaf is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Hij wordt benoemd door de Kroon, op voordracht van het algemeen bestuur van het waterschap. De benoemingstermijn is zes jaar.
Meer informatie? Op deze pagina over de dijkgraaf kunt u verder lezen.

Vergadering

Meedoen?

U bent van harte welkom bij de openbare vergaderingen van het algemeen bestuur en de Deltabijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden in principe gehouden in het waterschapshuis aan de Dokter van Deenweg 186 te Zwolle. Wij attenderen u er op dat de vergaderingen van het algemeen bestuur worden opgenomen en live worden uitgezonden op deze website. Het is mogelijk dat u in beeld komt op de opnamen van de vergadering.

Aan het begin van iedere openbare vergadering van het algemeen bestuur krijgen belanghebbenden de gelegenheid om een reactie te geven op onderwerpen die op de agenda staan. Dit noemen we het inspreekrecht. U krijgt in principe 5 minuten spreektijd. Afspraak is dat de leden geen discussie aangaan met de inspreker maar wel vragen kunnen stellen. Bij de Deltabijeenkomsten is er geen vastomlijnd inspreekrecht maar bekijken we per gelegenheid hoe niet-bestuursleden bij het gesprek worden betrokken.

Als u wilt inspreken moet u dit uiterlijk op de dag voor de vergadering melden bij mevrouw Elsbeth Mensink van het cluster Bestuur en Relaties, op telefoonnummer 088-2331200 of per e-mail naar bestuurszaken@wdodelta.nl

blogger-336371_1920

In contact komen

De leden van het algemeen en dagelijks bestuur gaan graag met u in gesprek over alles wat met het waterschap te maken heeft.

Mail

De mailadressen van de bestuursleden vindt u bij hun foto's op de pagina Organisatie.

Post

U kunt ook een mail of brief sturen aan het (hele) algemeen bestuur via info@wdodelta.nl of via Postbus 60, 8000 AB Zwolle.