Vanaf maandag 9 januari start de bestrijding van exotische waterplanten nabij Belt-Schutsloot, in een deel van natuurgebied De Wieden. Planten zoals ongelijkbladig vederkruid verspreiden zich snel en vormen een bedreiging voor de recreatievaart en de waternatuur. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Natuurmonumenten en Provincie Overijssel slaan de handen ineen om dit probleem aan te pakken.

Foto van ongelijkbladig vederkruid
Foto: Exotische waterplant 'ongelijkbladig vederkruid'

Zuurstoftekort en wateroverlast door ‘probleemplanten’

Exotische waterplanten, zoals ongelijkbladig vederkruid, zorgen voor diverse problemen. Deze planten verspreiden zich snel, overwoekeren sloten en laten watergangen volledig dichtgroeien. Dit heeft negatieve gevolgen voor andere waterplanten en vissen die ook zuurstof nodig hebben. De zogenaamde ‘probleemplanten’ kunnen ook duikers, stuwen en gemalen verstoppen en belemmeren daardoor de water aan- en afvoer in het natuurgebied. Genoeg redenen voor WDODelta, Natuurmonumenten(externe link) en Provincie Overijssel(externe link) om samen in actie te komen.

Bestrijding van wortel tot blad

Er is zorgvuldig onderzoek gedaan naar waar en hoeveel ongelijkbladig vederkruid in het gebied aanwezig is. Het probleem wordt zo gefaseerd aangepakt. Niet elke watergang heeft evenveel begroeiing door de exoten. Op lastig te bereiken plekken of plekken met weinig exoten, wordt handmatig gewerkt. “Is er een grote hoeveelheid aanwezig, dan zetten we de harkboot in en verwijderen we de exoten van wortel tot blad uit het water. De losgewoelde exoten halen we daarna weg. Elk restje kan namelijk zorgen voor een nieuwe plant en dat proberen we te voorkomen”, aldus gebiedsbeheerder Matthijs de Graaf van WDODelta.

Werkzaamheden

De Wieden is een meren- en moerasgebied in de gemeente Steenwijkerland in de kop van de provincie Overijssel met veelgebruikte vaarroutes. De werkzaamheden voor de bestrijding van exoten vinden grotendeels vanaf het water plaats. Hiervoor kunnen enkele vaarroutes worden afgesloten. De geplande werkzaamheden nemen ongeveer zes weken in beslag. De locaties van de werkzaamheden zijn te vinden op deze kaart. 

Geen exoot in de sloot

Teveel ongelijkbladig vederkruid is niet goed voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit, maar ook niet voor de beleefbaarheid in het natuurgebied. Exotische planten komen niet van nature in ons water voor. De handel in deze planten is inmiddels verboden, maar ze zijn nog wel aanwezig in vijvers en aquaria. Om ervoor te zorgen dat de bestrijding niet voor niets is, vragen WDODelta, Natuurmonumenten en de Provincie Overijssel aan aquarium- en vijverbezitters om exotische waterplanten niet in de sloot te gooien, maar in de gft-container. “Zo houdt het oorspronkelijke waterleven genoeg zuurstof, licht en ruimte”, aldus de Graaf.

Planning werkzaamheden

Het is moeilijk in te schatten hoe de werkzaamheden zullen verlopen. In onderstaand schema is een voorlopige planning te zien.

Voorlopige planning bestrijding exoten
  VossebeltDirkswijdeMasterbroekerkolkSchinkellandenToppenkolkje en daaronderVennemaatDe LoendertPetgaten Woldweg    
Arembergergracht
 
Toppenkolkje en daaronder
Week 29-13 januariX         
Week 316-20 januariXX   X    
Week 423-27 januari X   XX   
Week 530-3 februari XX   XX  
Week 66-10 februari  X    X  
Week 713-17 februari  XX   XX 
Week 820-24 februari   XX   XX
Week 927-3 maart    X    X

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Matthijs de Graaf (gebiedsbeheerder bij WDODelta) via (088) 233 12 00.