Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman heeft André Hammer beëdigd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij volgt Breun Breunissen op als lid van de fractie Bedrijven. Breunissen verliet onlangs het waterschapsbestuur, omdat hij wethouder is geworden van de gemeente Raalte.

André Hammer is senior partner van Marxveld Business Consultants B.V. Hij gaf leiding aan vele (inter)nationale samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Momenteel kan hij worden ingehuurd als coach bij het vaststellen en realiseren van lange termijn bedrijfsdoelstellingen. André was in 2020 fractievolger van de fractie Bedrijven in het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta en woont in Vollenhove. André: “Water is de bron van alle aardse leven. Het beheer daarvan is noodzakelijk en actueler dan ooit. Vaak leek het op een strijd tussen mens en water. Ondanks de ongelijkwaardigheid ga ik voor het nederig sluiten van vriendschap aan de menselijke zijde.”

Zetelverdeling

In het waterschapsbestuur zijn de zetels als volgt verdeeld: Water Natuurlijk (5), VVD (4), CDA (3), ChristenUnie (2), Algemene Waterschapspartij (2), Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel (3), 50Plus (1), SGP (1), Ongebouwd (4), Bedrijven (3) en natuurterreinen (1).