Tussen de esdorpen Vledder, Wapse en Doldersum ligt het beekdal Vledder Aa. In opdracht van het Rijk gaan we het stuk tussen de Doldersummerweg en de Ten Darperweg op een natuurlijke wijze inrichten.

Waar?

Het projectgebied van het beekdal Vledder Aa ligt ingesloten door de esdorpen Vledder, Doldersum en Wapse. Ten noorden en oosten ligt het Nationale Park het Drents-Friese Woud en Oude Willem en ten noordwesten ligt het buurtschap Boschoord.

Wanneer?

Het eerste deel is in 2014 al gedaan waarbij de beek is hersteld naar de natuurlijke loop. De komende jaren is het overige deel aan de beurt, waarbij 204 hectare van het nieuwe natuurnetwerk wordt ingericht. Hiermee gaat Prolander in opdracht van de provincie Drenthe en het Waterschap Drents Overijsselse Delta aan de slag. Het project ‘Beekdal Vledder Aa’ is onderdeel van het Programma Natuurlijk Platteland Zuidwest Drenthe.

Wat doen we?

Het inrichten van 204 hectare natuur is een opgave vanuit het Rijk. Het plangebied maakt namelijk deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) dat belangrijke natuurgebieden met elkaar verbindt. Ook moeten in dit project de doelen van Kader Richtlijn Water (KRW) een plek krijgen, zodat de waterkwaliteit van de Vledder Aa verbetert. Van dit specifieke onderdeel is het waterschap opdrachtgever. Daarnaast is het vanwege klimaatverandering belangrijk dat het gebied om kan gaan met hele natte en met hele droge periodes, door water te bergen en vast te houden (beleidskader: Waterbeheer in de 21e eeuw,WB21). Het doel in dit project is om een natuurlijk en klimaatbestendig beeksysteem te ontwikkelen. Een systeem dat goed past in de omgeving, waarin naast natuur, ook landbouw, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke rol spelen.

Het projectgebied van het beekdal Vledder Aa ligt ingesloten door de esdorpen Vledder, Doldersum en Wapse. Ten noorden en oosten ligt het Nationale Park het Drents-Friese Woud en Oude Willem en ten noordwesten ligt het buurtschap Boschoord. Het projectgebied is het deel van Natuurnetwerk Nederland dat nog niet is ingericht tijdens fase 1.

Met wie?

Aan dit project werkten we samen met het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. En met Provincie DrentheNationaal park Drents-Friesche Wold en Prolander.

Logo Europese Unie

Meer weten?

Wilt u als omwonende of belangstellende op de hoogte blijven van de plannen, de voortgang van het project en de momenten waarop u desgewenst uw bijdrage kan leveren? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van het project Beekdal Vledder Aa.

Contact

Met direct omwonenden zoeken we regelmatig persoonlijk contact. Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Deirdre Lagas (projectleider bij Prolander) via zuidwestdrenthe@prolander.nl.

Beekdal vledder aa