Ongeveer drie jaar geleden heeft het schoolplein van OBS Slingerbos in Diepenveen een ware metamorfose ondergaan. Een deel van de tegels heeft plaatsgemaakt voor natuurlijke materialen en er zijn oplossingen bedacht om slim om te gaan met regenwater. Slingerbos behoort tot de meest groene pleinen van de regio. Wij spreken met Wilbert Peters en Annemiek Kolkman. Zij zijn onderdeel van de werkgroep die dit initiatief hebben gerealiseerd.

Hoe is het idee voor een natuurlijk schoolplein tot stand gekomen?

Annemiek: “In eerste instantie was er budget beschikbaar gemaakt voor een nieuw speeltoestel op het schoolplein. Maar na een aantal overleggen in de ouderraad ontstond het idee om in plaats van een speeltoestel het schoolplein groener en klimaatvriendelijker te maken en ervoor te zorgen dat het plein nog beter is ingericht op buitenspelen. Wilbert: “De omgeving hier is prachtig groen, terwijl ons schoolplein vrijwel alleen uit tegels bestond”.  

Leerling schoolplein balanceert op boomstam op klimaatactief schoolplein obs Slingerbos

Hoe hebben jullie het idee toen verder opgepakt?

Annemiek en Iris Peters (mede lid van de ouderraad en projectgroep) zijn de ideeën verder gaan uitwerken. Wilbert wist vanuit zijn rol als waterambassadeur een aantal partijen te betrekken die konden helpen. Er ontstonden samen met school ideeën om tegels te vervangen door groen of door zand, regenpijpen af te zagen en wadi’s te bouwen. Wilbert: “Ook moesten we nadenken over hoe we natuurlijke elementen konden inzetten als speeltoestellen in plaats van de tegels en klimrekken”. De kinderen kunnen nu balanceren op boomstammen, of geïnfiltreerd hemelwater uit de grond pompen en hun eigen dammen en dijken bouwen. Niet alleen goed voor het klimaat, maar ook leerzaam én leuk. Daarnaast is er met de organisatie Beweegwijs nagedacht over verschillende zones waarin kinderen op verschillende manieren met elkaar kunnen spelen. Annemiek: “Denk hierbij aan met elkaar spelen, alleen spelen, of juist tegen elkaar spelen. Een bijkomend voordeel is dat er volgens onderzoek op groene schoolpleinen minder ongelukjes gebeuren dan op steen.”

Wie hebben er allemaal geholpen?

Wilbert: “De ouders, docenten en schooldirecteur zijn nauw betrokken geweest bij het hele traject. De kinderen hebben actief meegedacht tijdens werksessies waarin ze met maquettes van natuurlijke materialen hun ideale schoolplein hebben gebouwd. Er kwamen hele verschillende dingen uit. Van iets groots zoals een eigen zwembad tot iets kleins zoals een klok”. Daarnaast zijn er externe partijen betrokken bij het proces. Zo heeft de organisatie Beweegwijs meegedacht over hoe het schoolplein zo kan worden ingedeeld dat er meer bewogen kan worden. Onze hovenier en De Ulebelt hebben ons geholpen met een plan voor de inrichting van het plein.

Annemiek: “Er zijn diverse subsidies verzameld om dit project van de grond te krijgen. Uiteindelijk is de uitvoering door een hovenier gedaan waarbij ouders hebben geholpen met het weghalen van tegels, aansluiten van lantaarnpalen en het inrichten van het nieuwe plein. De ouders hebben instructies gekregen van de hovenier hoe zij het groen het beste kunnen onderhouden. Twee keer per jaar krijgt het schoolplein een snoeibeurt. Dit heeft ons ook veel geld bespaart.”

Leerling bassischool Slingerbos speelt met waterpomp op schoolplein Slingerbos

Welke klimaatbewuste onderdelen komen we tegen op het schoolplein?

Wilbert: “Er zijn tegels uitgehaald en vervangen door groen of zand, alle regenpijpen zijn afgekoppeld en er zijn verschillende wadi’s gecreëerd, ook zijn er steenwollen infiltratie elementen  onder de grond aangelegd. Er is veel groen aanwezig op het plein, en rondom alle bomen is meer ruimte gemaakt zodat het regenwater kan worden opgenomen in de grond. Het water is zichtbaar aanwezig op het schoolplein. Kinderen kunnen spelen met een waterpomp, met en over water klimmen en klauteren op de boomstammen die er liggen.  Hittestress is op dit schoolplein geen probleem omdat er voldoende natuurlijke schaduw aanwezig is.

Hebben jullie tips voor andere scholen of organisaties?

Wilbert: ”Wij raden andere scholen aan om verschillende thema’s te combineren bij het ontwerp van een schoolplein. Een klimaatactief plein kan heel goed gecombineerd worden met thema’s zoals meer bewegen en meer buitenspelen, waardoor je ook verschillende subsidiepotjes kan aanspreken en een groter draagvlak creëert. Betrek de verschillende partijen en met name de gebruiker bij het begin al zodat ze kunnen meedenken”. Annemiek: “OBS Slingerbos is van plan om in de toekomst nog meer lessen buiten te geven. Dit stimuleert de creativiteit. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen veel beter stof tot zich nemen als ze in beweging zijn en buiten zijn.” Dit zijn mooie punten die meegenomen kunnen worden bij het ontwikkelen van een nieuw schoolplein waarin klimaatopgaven, bewegen en leren hand in hand gaan.

Regenlaarsjes in een plas met water, hond op de achtergrond
Water stroomt uit boomstam via waterpomp op het schoolplein