Frank zat Kerst 2023 weinig onder de kerstboom en was vooral op de dijken te vinden. Net als veel andere collega’s. Nu de hoogwaterpiek voorbij is, gaan we weer over tot de orde van de dag zou je denken. Maar als het water zakt is het werk voor de dijkbeheerders nog niet gedaan. De dijken hebben zich goed gehouden, maar zijn niet overal ongeschonden uit de strijd gekomen. We vragen Frank waarom er ook ná hoogwater werk aan de winkel is.   

Is er schade aan de dijken?

“Er is schade aan de dijken door het graafwerk van bevers en muskusratten. Door het hoge water gingen zij op zoek naar een droge plek hoger in de dijk. Ze zitten gelukkig niet diep in de dijk, maar op een aantal locaties komen we ‘beginnetjes’ tegen van een halve meter. Om je een idee te geven van de aantallen: in het najaar van 2023 veroorzaakten muskusratten op twee plekken graafschade aan de dijk. Na de hoogwaterperiode zijn 29 graafschades door muskusratten geconstateerd. Dat is een behoorlijke toename. Maar we houden de schade aan de dijken goed in de gaten en het leidt nergens tot gevaarlijke situaties. De dijkbeheerders doen dijkinspecties, brengen schades in kaart en monitoren bestaande schades. In het voorjaar zorgen we dat de schades permanent hersteld worden”.

Waar komt al die troep vandaan die je langs de kant ziet liggen?

“Het hoge water zorgt ook voor drijfvuil. Met de sterke stroming drijft er van alles met het water mee. Op dit moment verwijderen we dat aangespoeld drijfvuil op de dijken. Het gaat dan om riet, takken, gras en zwerfvuil. Als het groot drijfvuil is, zoals boomstammen, kan dat schade veroorzaken. Door de golfslag beukt zo’n boomstam dan langdurig tegen de dijk en dat zorgt voor schade aan de grasmat. Dat zien we op meerdere plekken in ons gebied”.

Hoe wordt de schade opgelost?

“Op dit moment zijn de dijken nog te nat om met zwaarder materiaal de dijken op te gaan die we nodig hebben om de schades aan de dijk permanent te herstellen. Nu zorgen we – als dat nodig is – voor een tijdelijke bescherming van de schade, zodat een schade niet groter wordt. In het voorjaar is de dijk droger en kunnen we geen schade meer veroorzaken als we met groter materiaal de dijk op gaan. Dan vullen we schades op met verse klei en zaaien we die plekken opnieuw in met gras. Zo komt de dijk weer op krachten en zorgen we dat die in topconditie is voor een volgende hoogwaterperiode”.

Het hoge water heeft niet alleen schade veroorzaakt aan dijken. Op veel plekken in ons werkgebied herstellen we op dit moment verzakte taluds van watergangen. 

Meer informatie