Het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft voor het opwekken van zonne-energie op maximaal 16 rioolwaterzuiveringen een raamovereenkomst gesloten met Zonnegilde B.V. uit Kampen. Zij hebben hiermee de openbare Europese aanbesteding gewonnen. De eerste opdracht betreft het realiseren van zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Vollenhove, Smilde en Beilen. In het najaar worden de zonnepanelen geplaatst op deze eigen terreinen. De realisatie is mogelijk met SDE+ subsidie.

WDODelta wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we net zo veel energie opwekken als dat we verbruiken. Dit gebeurt onder andere door gebruik te maken van wind, zon en biogas. De eigen terreinen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) lenen zich uitstekend voor het plaatsen van zonnepanelen. De opgewekte stroom wordt grotendeels direct gebruikt door de RWZI’s zelf of wordt teruggeleverd aan het openbaar net.

Zonnegilde krijgt de opdracht voor het ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden (voor een periode van 10 jaar) van zonnepanelen op maximaal 16 RWZI locaties van WDODelta. In totaal wekken de ruim 3.400 zonnepanelen voor de eerste drie locaties 1.145.000 kWh per jaar op. Hiermee kan het waterschap per jaar 637 ton CO2 besparen. Binnen nu en vier jaar moeten alle RWZI locaties voorzien worden van zonnepanelen, afhankelijk van vergunningen en subsidies.