We gaan de Zandwetering in Wijhe opnieuw inrichten, zodat het voldoet aan Europese en landelijke regelgeving. We streven hier naar een duurzame en toekomstbestendige inrichting voor onder andere de landbouw en natuur. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en verbeteren we de waterkwaliteit. 

Waar?

Digitale kaart van het gebied:

Wanneer?

We zijn in augustus 2021 gestart met de uitvoering van de plannen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Hoogeboom Raalte. Het project is naar verwachting in januari 2022 klaar.

Volgen van het project

U kunt dit project volgen via een gratis app op uw telefoon of tablet. In deze gratis app vindt u allerlei relevante projectinformatie, zoals de voortgang, nieuwsbrieven, kaarten en beeldmateriaal. Daarnaast kunt u vragen stellen, meldingen doen of uw mening geven. Ook worden belangrijke werkzaamheden en/of gebeurtenissen vooraf aangekondigd in de app zodat u hiervan op de hoogte bent. Het gebruik van de Waterwerk app is volledig anoniem. Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op Waterwerk’ en start de download. 

Wat doen we

De werkzaamheden bestaan uit het vispasseerbaar maken van twee stuwen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het aanbrengen van lokale versmallingen en het aanbrengen van beschaduwing langs het 4 kilometer lange tracé. Tot slot worden er nog enkele reguliere onderhoudswerkzaamheden, waaronder baggeren en lokaal verbeteren van de onderhoudspaden, in het project meegenomen. De volgende plannen zijn beschikbaar en opvraagbaar. Wilt u ze inzien stuur dan een mail naar maartenroeten@wdodelta.nl en vermeld daarbij welke stukken u graag wilt inzien.

  • Projectplan
  • Aanvullend projectplan
  • Bekendmaking
  • Overzichtskaart
  • Onderhoudsplan
  • Vergunningenscan
  • Archeologisch Bureauonderzoek
  • NGE Bureauonderzoek
  • Bodemonderzoek
  • Natuurtoets

Vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op met de Maarten Roeten (toezichthouder) via 088 233 1200 of maartenroeten@wdodelta.nl

 

Zandwetering Wijhe

Heeft u gevonden wat u zocht?