Wij geven op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via deze website en brochures. Mist u informatie? Dan kan u een een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde informatie. Dit heet een Wob-verzoek. De Wob zorgt ervoor dat u inzicht hebt in het handelen van de overheid. Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er zwaarwegende belangen een rol spelen. De Wob bepaalt in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken.