Onze medewerkers gaan de wijk Holtenbroek in Zwolle in om het Definitief Ontwerp van het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle toe te lichten. Het mobiele Project Informatiepunt staat op zaterdag 25 september en zondag 3 oktober bij Wijkboerderij De Klooienberg en op woensdag 29 september en 6 oktober bij het Winkelcentrum Holtenbroek. Op zaterdag 9 oktober is het Project Informatiepunt te vinden nabij de Twistvliettoren. Tenslotte houden we ook nog een inloopbijeenkomst op donderdagavond 14 oktober van 19:00 tot 21:30 uur in Wijkcentrum Holtenbroek. Bij alle activiteiten worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen.   

Data en locaties wijktour 

  • Zaterdag 25 september: 14.00 uur tot 17.00 uur bij Wijkboerderij De Klooienberg
  • Woensdag 29 september: 14.30 uur tot 17.30 uur bij Winkelcentrum Holtenbroek
  • Zondag 3 oktober: 13.00 uur tot 16.00 uur bij Wijkboerderij de Klooienberg
  • Woensdag 6 oktober: 14.30 uur tot 18.30 uur bij Winkelcentrum Holtenbroek
  • Zaterdag 9 oktober: 13.00 uur tot 17.00 uur bij Twistvliettoren

Voor alle delen van de dijk zijn de details verder uitgewerkt tot het Definitief Ontwerp. De keuzes zijn gemaakt op basis van kosten, technische mogelijkheden en impact op de omgeving. Tijdens de wijktour geven projectmedewerkers toelichting op het ontwerp en is er gelegenheid vragen te stellen. Vervolgens werkt het waterschap het Definitief Ontwerp verder uit tot een uitvoeringsontwerp. Naar verwachting gaat halverwege volgend jaar de eerste schop de grond in. 

Stadsdijken Zwolle

Er zijn verbeteringen nodig aan ongeveer 7,5 kilometer van de stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Samen met bedrijven, bewoners, Travers Welzijn, gemeente, provincie en Rijkswaterstaat bereidt het waterschap de plannen voor. Naar verwachting gaat medio volgend jaar de eerste schop de grond in. Meer informatie is te vinden op wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle

Over het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Om overstromingen te voorkomen, worden de komende 30 jaar in heel Nederland 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen versterkt.