Op 19 november is het Wereld Toilet Dag. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor goede sanitaire voorzieningen. Iedereen kan bijdragen aan schoon water, ook in Nederland. Samen met andere waterschappen roepen wij op om alleen ‘de 3 p’s’ door de wc te spoelen: poep, plas en (wc-)papier.  

In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor het rioolstelsel en waterschappen voor het zuiveren van rioolwater. Het water dat via gootstenen, doucheputjes en toiletten wordt weggespoeld, komt uiteindelijk terecht in 1 van onze 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties. We zuiveren rioolwater, zodat het weer terug kan naar de rivieren. Daarnaast halen we ook energie en grondstoffen uit het rioolwater zoals fosfaat, cellulose, bioplastic en biomassa. Ook zuiveren we water voor hergebruik.

Word een waterbaas

Met de campagne Waterbazen bedanken wij samen met de 21 andere waterschappen Nederlanders die al bijdragen aan schoon en voldoende water. Door bijvoorbeeld geen vochtige doekjes, tampons, verf, chemische middelen, medicijnen of frituurvet door de wc of gootsteen te spoelen. Deze materialen zijn moeilijk uit rioolwater te zuiveren en kunnen zorgen voor verstoppingen in de riolering of bij gemalen. Ook geven we in de campagne tips hoe Nederlanders zelf bij kunnen dragen aan schoon en voldoende water. 

Wereld Toilet Dag

Gesteund door de Verenigde Naties wordt op Wereld Toilet Dag aandacht gevraagd voor goede sanitaire voorzieningen. Wereldwijd beschikken 2,4 miljard mensen niet over normale sanitaire voorzieningen. Jaarlijks sterven 800.000 jonge kinderen aan diarree. Dat zijn per dag 2.200 kinderen, zo’n 70 volle schoolklassen.