Het Algemeen bestuur heeft op 26 mei 2020 de Ontwerp Watervisie “Meer dan water” unaniem vastgesteld. De Ontwerp Watervisie is grotendeels voor de corona-crisis tot stand gekomen. Ondanks de onzekerheden van deze tijd heeft het Algemeen Bestuur besloten om de Ontwerp Watervisie vast te stellen. Dit in de overtuiging dat het, ook juist nu in crisistijd, relevant is om te laten zien waar het waterschap voor staat en om een koers uit te stippelen met de horizon op 2030.

Reageren op de watervisie

De Ontwerp Watervisie wordt naar alle partners en stakeholders van het waterschap gestuurd, om hen via een informele consultatieronde in de gelegenheid te stellen om te reageren. Reageren kan tot en met vrijdag 10 juli. De watervisie laat zien waar we voor staan en wat je van ons mag verwachten als samenwerkingspartner bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij staat centraal hoe het waterschap samenwerkingspartner wil zijn in relatie tot de wettelijke taken en aanvullende ambities.

Watervisie in thema’s

De watervisie start met een blik op de toekomst, richting 2050. Welke trends en ontwikkelingen komen er op het waterschap af en wat betekent dit voor het waterschapswerk en onze omgeving? Een concretere vertaling voor de komende tien jaar is te lezen in hoofdstuk drie. Hierin staat beschreven waar het waterschap in het jaar 2030 wil staan: wat voor waterschap willen we zijn en wat mag van ons

worden verwacht? Een doorvertaling van onze visie naar het jaar 2030 voor de programma’s Maatschappij en Organisatie, Waterveiligheid, Watersystemen en Waterketen vindt plaats in de hoofdstukken vier tot en met zeven. Daarin beschrijven we hoe we de visie in de praktijk willen brengen en wat dit betekent voor de uitvoering van de waterschapstaken. In hoofdstuk acht staat omschreven hoe we samen met onze partners aan de watervisie invulling willen geven.

Meer informatie