Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de nieuwe indeling van watergangen volgens plan verloopt. Ons Algemeen bestuur heeft vandaag besloten het programma ‘Waterschapszorg’ ongewijzigd voort te zetten. Met dit programma treffen we maatregelen om gevolgen van droogte en veel neerslag te beperken. Aan- en afvoer van water is slechts mogelijk door een goede indeling van watergangen en het juiste beheer en onderhoud.