Herken de rat

Hieronder staan de fysieke kenmerken en opvallende leefgewoonten van de beverrat, muskusrat en bruine rat.

Fysieke kenmerken
Beverrat Muskusrat Bruine rat
beverrat De muskusrat Bruine rat
1 meter (van kop tot staart) Halve meter (van kop tot staart) 30 à 35 cm (van kop tot staart)
Zo groot als een haas Zo groot als een konijn Zo groot als een hamster
8 à 10 kilo zwaar 1 à 1,5 kilo zwaar 0,5 kilo zwaar
Dunne ronde staart Lange palingachtige staart (aan de zijkant afgeplat) Dikke kale staart (in ringen opgebouwd)
Vrij stomp met oranje voortanden Stomp Spits
Dicht bij het hoofd staande oren Nauwelijks zichtbare oren

Duidelijk zichtbare oren die uitsteken

Opvallende leefgewoonten
Beverrat Muskusrat Bruine rat
Zwemt met rug boven water Zwemt met rug boven water Zwemt alleen met kop boven water
Leeft bij het water Leeft bij het water ook bij waterpartijen in woonwijken Leeft veelal in en rond huizen, schuren, kelders en riolering
Is zeer schuw Is schuw: meestal rond de schemering of ‘s nachts actief Is minder schuw en vaak ook bij daglicht actief
Ingang hol op of net boven de waterspiegel Ingang hol onder water Vaak een holletje bij een huis of schuur, soms bij het water
Eet: planten, bladeren, wortelen, vruchten Eet: planten, rietwortels, suikerbieten Eet vrijwel alles: ook voedselresten of voorraden van mensen