Muskus- en beverratten


Vallen plaatsen header 1
Veiligheid en muskusratten gaan niet samen

Muskusratten graven in de grond rond onze watergangen. Oevers, dijken en kades kunnen hierdoor verzakken en worden onveilig met alle gevolgen van dien.

Daarom heeft het waterschap de wettelijke taak om muskus- en beverratten te bestrijden.

Muskus- of beverrat gezien?

Collage afbeelding muskusratten

Heeft u een muskus- of beverrat gezien?

Meld het! Gebruik hiervoor dit formulier of bel 088-2331200.

Voor een melding van bruine ratten kunt u terecht bij uw gemeente.

Hoe herkent u een muskus- of beverrat?

Speuren, struinen en waden met Hendri

1

Muskusrattenvangers, wat doen zij en hoe kom je er op om dat beroep te kiezen? Om daar achter te komen gaan we een dagje op pad met de Mura, een zeer gepassioneerde beroepsgroep.

Feiten in beeld

Waarom vangen?

Waarom vangt het waterschap muskus- en beverratten?

De muskusrat kent geen natuurlijke vijanden en is berucht om zijn graafschade en haast ongeremde voortplantingsdrift.

Muskusratten worden gevangen, omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers. Deze raken daardoor verzwakt en kunnen (deels) instorten. Daardoor is de bestrijding van muskusratten in ons land bij wet geregeld.

Populatiegroei

nestkamer

populatiegroei

populatiegroei_in_vijf_jaar

Wikipedia

Oorsprong

De muskusrat of bisamrat (Ondatra zibethicus) is een knaagdier uit de onderfamilie der woelmuizen en, hoewel de naam dat suggereert, behoort de muskusrat dus niet tot de ratten.

De muskusrat is de enige nog levende soort uit het geslacht Ondatra. Hij komt oorspronkelijk enkel in Noord-Amerika voor, maar leeft tegenwoordig als exoot in Europa en Noord-Azië.

Zwemmer en duiker

De muskusrat is een zeer goede zwemmer en duiker, waarbij hij de staart gebruikt voor de voortstuwing. Onder water kan hij zo lange afstanden afleggen.

Hij is voornamelijk 's nachts en in de schemering actief. De muskusrat leeft voornamelijk van planten, zoals zegge en paardenstaarten. Soms eet hij ook zoetwatermosselen.

Habitat

De muskusrat leeft langs zoetwater, zowel stilstaand als stromend water (bijvoorbeeld rivieren, meren), met begroeide oevers. In de oever graaft hij een gang, waarvan de ingang onder het wateroppervlak ligt. Een tweede gang dient als ventilatieschacht. 's Winters legt hij een burcht aan van gras en riet, die minstens twee kamers en een opslagkamer heeft. Deze burcht ligt op een kalm, in het binnenland gelegen water, en bestaat uit een platform met een koepelvormig dak.

Bestrijdingsorganisatie Noordoost Nederland

Bij het bestrijden werken we samen met drie andere waterschappen, namelijk:

  1. Waterschap Noorderzijlvest
  2. Waterschap Hunze en Aa’s
  3. Waterschap Vechtstromen

Samen vormen wij de bestrijdingsorganisatie Noordoost Nederland (donkergroene gebied op de kaart).


Bestrijdingsorganisaties 2016

Landelijke website over bestrijding

Alles over het bestrijden van muskus- en beverratten kunt u vinden op de landelijke website van de Unie van Waterschappen.