Wat moet u weten als bewoner in of nabij de waterkering Kampen Midden

luchtfoto Kampen

Hoe wordt u op de hoogte gehouden een sluiting?

Bij een sluiting van de waterkering Kampen Midden waarschuwen wij u telefonisch met een spraakbericht. U wordt dan gebeld met een automatisch verzonden spraakbericht. Dit spraakbericht versturen wij ook bij een proefsluiting. Heeft u in of nabij uw woning of bedrijfspand een mobiel onderdeel, dan staat uw telefoonnummer in ons belsysteem. Bij een proefsluiting ontvangt u rond 18:00 uur de waarschuwing.

Huis aan huis brief

De gemeente Kampen verstrekt u aanvullende informatie per brief als dit nodig is. Denk hierbij aan het verwijderen van auto’s, afsluiten van het riool of een mogelijke ontruiming.

Veilige situatie

Wanneer de waterstand weer voldoende is gedaald, opent de waterkering weer en worden alle mobiele onderdelen opgeruimd. Wij informeren u hierover weer met een automatisch spraakbericht, dat als telefoontje naar u verzonden wordt.

Telefoonnummer voor meer informatie

Tijdens het sluiten én gedurende de tijd dat de waterkering gesloten is, is het Uitvoerend Team bereikbaar voor vragen via het telefoonnummer 038 33 70 655.

Vrijmaken van de IJsselkade

Voor het opbouwen van de diverse onderdelen is het nodig dat de opbouwlocaties vrij zijn van auto’s, fietsen, aanhangers en andere zaken. De IJsselkade wordt voor het verkeer afgesloten, zodat vrachtwagens met onderdelen en de busjes die de vrijwilligers vervoeren vrije doorgang hebben.

  • Bij een waterstand tussen +1,55 en +1,65 nap gaat de Sablonièrekade dicht doordat schotbalken worden geplaatst. De toegang tot het stadsfront wordt hiermee sterk belemmerd.
  • Bij een waterstand tussen +1,65 en +1,75 nap wordt het gehele stadsfront vrijmaakt van obstakels en voertuigen.

De gemeente Kampen verzorgt hier voor de communicatie. Belemmerende en/of achtergebleven obstakels of voertuigen worden in opdracht van het Uitvoerend Team van de Hoogwaterbrigade door de politie verwijderd. Eerst wordt geprobeerd de eigenaar te achterhalen. Het object of voertuig gaat naar een afgeschermd terrein. De eigenaar moet zich bij het politiebureau melden voor het ophalen van zijn/haar eigendom, waarbij legitimatie vereist is.

Bij afwezigheid

  • Bij afwezigheid van de bewoner tijdens de proefsluiting wordt nadien met de bewoner een afspraak gemaakt voor het testen van het onderdeel.
  • Bij afwezigheid van de bewoner bij verwachte hoge waterstanden is het sleutelplan van toepassing. Het sleutelplan is een overeenkomst tussen betrokken adressen en het waterschap over de sleutel. Dit voorkomt het forceren van de toegang. De sleutel ligt in een kluis op het politiebureau en het gebruik van de sleutel gaat volgens een strikte procedure samen met de politie. Bent u als direct betrokken bewoner geïnteresseerd in deze overeenkomst, neem dan contact op met Freddie Schutte van het waterschap, telefoon: 088 - 233 14 04, e-mail freddieschutte@wdodelta.nl
  • Bij afwezigheid van de bewoner waarbij ook een sleutelovereenkomst ontbreekt, wordt de toegang tot het sluitmiddel geforceerd. Dit besluit neemt het Uitvoerend Team waarin ook de gemeente Kampen en de politie vertegenwoordigd zijn, alleen als dit noodzakelijk is. Ook hiervoor geldt een strikte procedure.

Afsluiten riolering

Vanaf een waterstand van +1.60 meter NAP kan ook het riool worden afgesloten. Het Uitvoerend team neemt dit besluit en wordt pas op het laatst uitgevoerd. De betreffende adressen worden hiermee onbewoonbaar en is ontruiming nodig. De gemeente Kampen verzorgt deze ontruiming en bijbehorende communicatie.

Tijdens een proefsluiting worden de rioolafsluiters getest. Na de test gaat de afsluiter direct weer open.

opbouw waterkering door vrijwillige hoogwaterbrigade


Waterkering Kampen wordt opgebouwd door Hoogwaterbrigade

Over de waterkering Kampen Midden

De waterkering Kampen Midden beschermt de stad

Waterkering Kampen Midden geeft bescherming tegen overstroming van de stad Kampen. Deze waterkering beslaat de hele IJsselkade. Kampen ligt aan de monding van de rivier de IJssel. Veel waterafvoer door de rivier of opgestuwd water vanuit het IJsselmeer bij een noordwester storm, doet het water in de IJssel dreigend stijgen.

foto hoogwater kampen 1995

De laatste keer dat het water over de kade in Kampen klotste, was tijdens het hoogwater in 1995. Op 2 februari bereikte de IJssel toen de hoogste stand (foto archief Freddy Schinkel).

De waterkering bestaat onder andere uit mobiele onderdelen zoals schuiven, schotbalken en waterkerende deuren. Bij hoogwater op de IJssel kunnen deze 83 onderdelen worden opgebouwd. Daarmee sluiten we de waterkering en is de stad Kampen beschermd tegen hoogwater.

Het opbouwen van deze mobiele onderdelen doen wij samen met 250 vrijwilligers uitgevoerd. Deze 250 vrijwilligers uit de omgeving van Kampen vormen de HoogwaterBrigade.

Wat merkt u van de waterkering?

Het sluiten van de waterkering vindt plaats bij verwacht hoogwater op de IJssel en bij een proefsluiting. In een normale situatie zijn de mobiele onderdelen niet opgebouwd. Dit gebeurt pas wanneer er een verwachting is van hoogwater. Hoogwater ontstaat door:

  • een hoge afvoer van de IJssel
  • opstuwend water vanuit het IJsselmeer door een noordwesterstorm
  • een combinatie van een hoge afvoer en opstuwend water

opbouw waterkering door vrijwillige hoogwaterbrigadeProefsluiting

Elk jaar houden wij een proefsluiting op een woensdagavond half september. Deze start om 18:00 uur en duurt tot 22:00 uur. Bij een proefsluiting bouwt de Hoogwaterbrigade alle mobiele onderdelen op, om deze direct daarna weer op te ruimen. Deze proefsluiting wordt vooraf afgekondigd via onze website www.wdodelta.nl en via de website van de gemeente Kampen. www.Kampen.nl. Ook plaatsen we een advertentie in

Weekblad de Brug in de rubriek Kampen publicaties.

Bij verwachte waterstanden hoger dan van +1.00 nap gaat het sluitprotocol Kampen Midden in werking. De verwachte hoogte bepaalt of alle mobiele onderdelen of een deel ervan wordt opgebouwd.

Deze tabel (pdf, 126 kB) geeft hiervan een overzicht.

Contact

Opbouw waterkering Kampen Midden

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze aan ons stellen via dit contactformulier.