Waterkering Kampen Midden


Waarom een Waterkering?

Hoogwaterbrigade Kampen-Midden

De waterkering Kampen Midden is onderdeel van dijkring 11 dat Kampen en het gebied tot Elburg beschermt tegen hoog buitenwater. De waterkering is in de normale situatie niet dicht maar sluit bij een dreiging van hoogwater op de IJssel. Deze dreiging is op drie manieren mogelijk:

  • een hoge afvoer van de IJssel;
  • door opstuwend water vanuit het IJsselmeer door een noordwesterstorm;
  • een combinatie van een hoge afvoer en opstuwend water.

Over de Waterkering

Groot onderhoud kademuur Kampen

De ‘Waterkering Kampen-Midden’ is in totaal bijna 2 km lang. De oude stadsmuur van Kampen vormt voor een groot deel de waterkering, ruim 1½ km. Op plaatsen waar straten en pleinen de muur onderbreken, bestaat de kering uit losse elementen die we bij hoge waterstanden afsluiten. Zoals keerkleppen in het wegdek of losse schotbalken.

In totaal bestaat de kering uit 84 van deze beweegbare delen, samen goed voor zo’n 200 meter. De Hoogwaterbrigade sluit de kering.

Soorten keringen

Kampen Midden bevat allerlei type keringen. Op de afbeeldingen ziet u vier voorbeelden. Wilt u meer weten over de keringen in Kampen of over onze rol als het gaat om waterveiligheid? Neem gerust contact met ons op.