Hoogwater(brigade)


Hoogwaterbrigade in actie

De Waterkering Kampen Midden is een mobiele waterkering die bij hoge waterstanden op de IJssel kan worden opgebouwd. Dit verloopt, afhankelijk van verwachte waterstanden, volgens een vastgesteld protocol. De sluiting van de 84 sluitmiddelen, zoals schuiven en schotbalken, wordt door Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) in samenwerking met 250 vrijwilligers uitgevoerd. Deze 250 vrijwilligers vormen samen de Hoogwaterbrigade.

IMG_4916

Samen de stad beschermen

De hoogwaterbrigade bestaat uit enthousiaste vrijwilligers uit de omgeving van Kampen, man en vrouw, jong en oud. Mensen die samen willen bijdragen aan waterveiligheid, weer of geen weer. De hoogwaterbrigade biedt Kampen Midden helpende handen bij hoogwater! De vrijwilligers bouwen met elkaar 84 waterkerende middelen op waardoor ze Kampen Midden afsluiten en veilig houden van hoogwater. Deze middelen bestaan bijvoorbeeld uit schotbalken, waterdichte deuren en kleppen die in het wegdek liggen.

Hoogwaterbrigade in actie

Wat moet u weten als bewoner

De hoogwaterbrigade wordt opgeroepen voor het ‘sluiten’ van Kampen Midden. Dat kan nodig zijn door verwachte hoge waterstanden bij Kampen. Bijvoorbeeld als gevolg van hoogwater op de rivier de IJssel, maar ook door opstuwend water vanuit het IJsselmeer bij een Noordwester storm. Het sluiten van de waterkerende middelen verhoogt het veiligheidsniveau. Een hoogwaterbrigadier heeft een belangrijke taak en daar moet hij/zij op voorbereid zijn. Daarom wordt er jaarlijks geoefend en houden wij kennisbijeenkomsten.

Samen oefenen

Naast mogelijke (gedeeltelijke) sluiting bij hoogwater is er jaarlijks half september een proefsluiting. De proefsluiting start om 18:00 uur en duurt tot ongeveer 22:00 uur. Tijdens de proefsluiting wordt de gehele sluitprocedure uitgevoerd. Deze proefsluiting kondigen wij aan via de website van WDODelta en van de gemeente Kampen.

Een blik in het verleden

Deze korte video laat in een ogenblik zien waarom Kampen Midden helpende handen nodig heeft. Wilt u bijdragen aan een veilig Kampen Midden? Van harte welkom! U kunt zich onderaan deze pagina aanmelden? Graag tot ziens tijdens onze kennisbijeenkomst of oefensessie.

Vrijwilligers hoogwaterbrigade

Vrijwilligers

Tijdens de jaarlijkse oefening verken je als vrijwilliger het traject Kampen Midden. We leggen uit hoe je het beste in teamverband de waterkerende middelen kunt sluiten. Tijdens de kennisbijeenkomsten leer je op een leuke manier over de waterkeringen en de gevaren van hoogwater.

4

Aanmelden

Zin om bij de hoogwaterbrigade te komen? Je kunt je digitaal aanmelden met het aanmeldformulier. Vervolgens ontvang je een uitnodiging voor een instructieavond.

5

Voorwaarden

Hoe zit het met verzekering, vergoedingen en bijvoorbeeld maximale reisafstand? Het staat helder in de voorwaarden.