Hohohoogwater


headerfoto
Terug naar 1995

In de periode 25 januari tot 4 februari is het 25 jaar geleden dat we in Nederland hoge waterstanden hadden. Ook in het gebied van WDODelta was het nijpend in Kampen. De rivieren Rijn, Maas, Waal, IJssel kenden extreem hoge waterstanden. Het was een periode met de grootste evacuatie (250.000 mensen verlieten huis en haard) in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis.

Ondertussen is er veel werk verricht om het rivierengebied in Nederland veiliger te maken door versterken van dijken en/of door ruimte voor de rivier te creëren. Om aandacht en begrip te vragen voor dijkversterkingen die nog op het programma staan én om het gevoel van urgentie voor hoogwaterbescherming te vergroten, besteden de waterschappen aan de grote rivieren aandacht aan de hoge waterstanden van 1995.

Zwolle 1995 5

Hoogwater in 1995

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Tegelijk is Nederland de best beveiligde delta ter wereld. Zonder onze dijken en duinen zou zestig procent van ons land regelmatig onder water lopen. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan sterke dijken.

25 jaar geleden

In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater hoog tegen de dijken stond. Van Kampen tot Maastricht en van Lobith tot Rotterdam. De dreiging was op veel plaatsen zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Mensen en dieren werden in heel Nederland opgevangen. Sindsdien is ‘1995’ een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Hoogwater is niet te onderschatten!

Dijk Kampen 1 1995

Hoe is het nu?

In de afgelopen 25 jaar zaten we niet stil in Nederland. Rijkswaterstaat en waterschappen werkten aan dijken gaven ruimte aan rivieren. Dijken werden verlegd en versterkt. Ook organiseren we water- en crisisbeheer nu anders: waterschappen fuseerden en professionaliseerden, de veiligheidsregio’s werden gevormd.

Ons werk is nooit klaar

Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zorgen we dat in 2050 alle primaire keringen voldoen aan de nieuwste normen. Vele dijkwerkers zetten zich daarom dagelijks met passie en trots in omdijken te verstevigen. Samen zorgen we voor sterke dijken.

overstoom ik visual

Overstroom ik?

Vraag jij je af hoe veilig je woont? Vul dan je postcode in op www.overstroomik.nl en je ziet hoe hoog het water in jouw straat kan komen. En vooral: wat kun je dan het beste doen en waar zijn droge plekken in jouw buurt. Bij een dreigende overstroming adviseert de veiligheidsregio je over blijven of weggaan via crisis.nl en de rampenzenders. In veel gevallen kun je blijven. En zoek je naar de hoogste plek in huis of je directe omgeving.

Deurhanger

We hebben een aantal tips op een deurhanger gezet. Download de deurhanger hier (pdf, 912 kB), print hem uit en hang hem op een logische plek.

Doe je ook mee met #mijndijk?

Op vrijdag 31 januari 2020 is de dag waarop we zoveel mogelijk dijkfoto’s op sociale media willen hebben. Daar kun je ook aan mee doen! Welke dijk beschermt jou? Maak de komende tijd een ‘dijkie’ (een selfie op de dijk) op de dijk die jou beschermt tegen hoogwater en plaats deze op social media met de hashtag: #hohohoogwater. Maar je kunt je ook laten fotograferen op jouw mooiste plekje. Post deze op vrijdag 31 janauri op Twitter of Instagram onder de hashtag #mijndijk en nomineer drie vrienden.

Welke #hashtags?

Deze tekst kun je gebruiken: Dit is mijn dijk! #[dijknaam] #mijndijk #hohohoogwater #ikbenveilig #dijkie #waterveiligheid #Nederlandveilig #voorsterkedijken #dijkwerkers. Zet er een mooie tekst bij of deze neem deze over: Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Tegelijk is Nederland de best beveiligde delta ter wereld. Rijkswaterstaat en de waterschappen werken voortdurend aan sterke dijken.

Ter inspiratie:

Waar was jij tijdens het hoogwater in 1995? Of waar was je familie? Ga met je vader / opa / oma of … staan op de plek die tijdens het hoogwater in 1995 veel herinneringen oproept. Maar een originele foto van jou op jouw mooiste plekje op de dijk mag ook. Heb je nog een oude foto? Houd die dan op dezelfde plek in het gebied. Post je foto via Instagram, Facebook of Twitter met #hohohoogwater en #mijndijk

Een greep uit de media uit 1995

foto pagina met logo