Hohohoogwater


headerfoto
Terug naar 1995

In de periode 25 januari tot 4 februari is het 25 jaar geleden dat we in Nederland hoge waterstanden hadden. Ook in het gebied van WDODelta was het nijpend in Kampen. De rivieren Rijn, Maas, Waal, IJssel kenden extreem hoge waterstanden. Het was een periode met de grootste evacuatie (250.000 mensen verlieten huis en haard) in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis.

Ondertussen is er veel werk verricht om het rivierengebied in Nederland veiliger te maken door versterken van dijken en/of door ruimte voor de rivier te creëren. Om aandacht en begrip te vragen voor dijkversterkingen die nog op het programma staan én om het gevoel van urgentie voor hoogwaterbescherming te vergroten, besteden de waterschappen aan de grote rivieren aandacht aan de hoge waterstanden van 1995.

RWS2Mariël_Nieuwenhuis_Still002

Hoogwater Journaal

Van 25 januari t/m 4 februari 2020 is er de hoogwatercampagne #hohohoogwater. We zenden die periode iedere dag een hoogwaterjournaal uit. Daarnaast zijn er ook dagboekfilmpjes van betrokkenen. Bekijk alle filmpjes .

dijkie

#mijndijk

Als onderdeel van de #hohohoogwatercampagne werd vrijdag 31 januari 2020 uitgeroepen tot 'de dag van #mijndijk', met een oproep een selfie te maken op de dijk die de maker beschermt. Dit leverde veel reacties op. Bekijk de terugblik:

Dijk Kampen 1 1995

Hoe is het nu?

In de afgelopen 25 jaar zaten we niet stil in Nederland. Rijkswaterstaat en waterschappen werkten aan dijken gaven ruimte aan rivieren. Dijken werden verlegd en versterkt. Ook organiseren we water- en crisisbeheer nu anders: waterschappen fuseerden en professionaliseerden, de veiligheidsregio’s werden gevormd.

Ons werk is nooit klaar

Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zorgen we dat in 2050 alle primaire keringen voldoen aan de nieuwste normen. Vele dijkwerkers zetten zich daarom dagelijks met passie en trots in omdijken te verstevigen. Samen zorgen we voor sterke dijken.

Zwolle 1995 5

Hoogwater in 1995

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Tegelijk is Nederland de best beveiligde delta ter wereld. Zonder onze dijken en duinen zou zestig procent van ons land regelmatig onder water lopen. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan sterke dijken.

25 jaar geleden

In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater hoog tegen de dijken stond. Van Kampen tot Maastricht en van Lobith tot Rotterdam. De dreiging was op veel plaatsen zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Mensen en dieren werden in heel Nederland opgevangen. Sindsdien is ‘1995’ een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Hoogwater is niet te onderschatten!

foto pagina met logo