Dijkwacht


Wij zoeken nog 160 nieuwe dijkwachters!

Heb je belangstelling? We houden een viertal informatieavonden voor belangstellenden op:

  • donderdagavond 28 november in De Leuke Hanzestad in Kampen, IJsseldijk 12
  • woensdagavond 11 december in Urbana, Wipstrikkerallee 213 in Zwolle
  • woensdagavond 15 januari in Sluuspoort, Handelskade 25, Zwartsluis
  • donderdagavond 23 januari in Ripperda, Rijksstraatweg 97, Den Nul

Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend, het programma gaat om 19.30 uur van start en duurt tot circa 21.30 uur.

Wil je vooraf meer informatie ontvangen of de voorwaarden inzien? Stuur dan een e-mail naar dijkbewaking@wdodelta.nl.

Waarom een dijkwacht?

Bij de dreiging van hoogwater roepen we de dijkwachtorganisatie op. De waterkeringen (zoals dijken) in ons gebied kunnen onder druk komen te staan. Denk aan hoogwater op de rivieren en weteringen en door opstuwend water vanuit het IJsselmeer. De vrijwillige dijkwachters controleren de dijken zodat we tijdig maatregelen kunnen treffen. Om een effectieve organisatie te zijn en te blijven, houden we jaarlijks oefeningen en kennisbijeenkomsten.

Voor de inwoners van verschillende regio's is hoogwater een reële dreiging. Vrijwillige dijkwachters nemen zelf verantwoordelijkheid voor de waterveiligheid en hebben een belangrijke taak. En het is best spannend om bij hoogwater patrouille te lopen op de dijk. Zeker wanneer het stormt, regent of donker is.

Dijkleger paraat

Vrijwilligers

Tijdens de jaarlijkse oefening verken je als vrijwilliger het vaste traject waarop je werkzaam bent. Ook leggen we uit hoe je dit het beste in teamverband kunt doen. Tijdens de kennisbijeenkomsten leer je op een interactieve manier over dijken en de gevaren van hoogwater. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Hiernaast kun je je aanmelden. Welkom!