Dijkwacht


dijkwacht


De dijkwachtorganisatie zijn vrijwilligers die helpen bij dreiging van hoogwater. Zij verzamelen dan actuele informatie over onder andere dijken die onder druk staan van het hoge water. Dijkwachters hebben een belangrijke taak en moeten daar op voorbereid zijn. Daar zorgen we voor met trainingen. Mensen die als vrijwillige dijkwachter actief zijn, willen samen bijdragen aan waterveiligheid. De dijkwacht biedt helpende handen bij hoogwater!

Dijkleger paraat

Waarom een dijkwacht?

Bij de dreiging van hoogwater roepen we de dijkwachtorganisatie op. De waterkeringen (zoals dijken) in ons gebied kunnen onder druk komen te staan. Denk aan hoogwater op de rivieren en weteringen en door opstuwend water vanuit het IJsselmeer. De vrijwillige dijkwachters controleren de dijken zodat we tijdig maatregelen kunnen treffen. Om een effectieve organisatie te zijn en te blijven, houden we jaarlijks oefeningen en kennisbijeenkomsten.

Voor de inwoners van verschillende regio's is hoogwater een reële dreiging. Vrijwillige dijkwachters nemen zelf verantwoordelijkheid voor de waterveiligheid en hebben een belangrijke taak. En het is best spannend om bij hoogwater patrouille te lopen op de dijk. Zeker wanneer het stormt, regent of donker is.

Vrijwilligers

Tijdens de jaarlijkse oefening verken je als vrijwilliger het vaste traject waarop je werkzaam bent. Ook leggen we uit hoe je dit het beste in teamverband kunt doen. Tijdens de kennisbijeenkomsten leer je op een interactieve manier over dijken en de gevaren van hoogwater. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Hiernaast kun je je aanmelden. Welkom!