Waterveiligheid


HWBP
Waterveiligheid voorop

Wij zorgen ervoor dat u veilig kan wonen, werken en recreëren. Wij beheren en onderhouden dijken en kades om het risico op overstromingen en wateroverlast te beperken. Daarnaast zijn wij voorbereid op crisissituaties.

Zwolle deel trajact HWBP

Veilige dijken

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.100 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Dat is nodig omdat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We doen er alles aan om een volgende overstroming te voorkomen. Meer weten? Klik op de link hieronder.

foto project

Projecten

Op diverse plekken in ons werkgebied werken we aan een verbetering van de waterhuishouding.
Het waterwerk varieert van een nieuw gemaal aanleggen tot de herinrichting naar een waterberging.

Een overzicht van al onze projecten is te vinden via het menu onder waterprojecten. Wij hebben de projecten ook weergegeven op een kaart, zodat u precies kan zien welke projecten er bij u in de buurt spelen. Kijk hiervoor op de pagina waterprojecten.

CIMG1691

Dijkwachters

De dijkwachtorganisatie is een groot team vrijwilligers dat helpt bij dreiging van hoogwater. Ruim 850 vrijwilligers zijn onze oren en ogen op de dijken tijdens het stormseizoen. De dijkwachters verzamelen op zo'n moment actuele informatie over de waterkeringen (onder andere dijken) die onder druk staan van het hoge water.

De dijkwacht biedt helpende handen bij hoogwater

Bij de dreiging van hoogwater roepen we de dijkwachtorganisatie op. De waterkeringen (zoals dijken) in ons gebied kunnen onder druk komen te staan. Denk aan hoogwater op de rivieren en weteringen en door opstuwend water vanuit het IJsselmeer. Om een effectieve organisatie te zijn en te blijven, houden we jaarlijks oefeningen en kennisbijeenkomsten.

Foto hoogwaterbrigade

Hoogwaterbrigade

De hoogwaterbrigade bestaat uit een team van 250 vrijwilligers. Ze helpen Kampen Midden vrij te houden van ongewenst water bij sterke storm. De vrijwilligers bouwen met elkaar 84 waterkerende middelen op waardoor ze Kampen Midden afsluiten en veilig houden van hoogwater.

Samen bijdragen aan waterveiligheid

Weer of geen weer, de hoogwaterbrigade biedt Kampen Midden helpende handen bij hoogwater. Ze worden opgeroepen voor het ‘sluiten’ van Kampen Midden. Dat kan nodig zijn door verwachte hoge waterstanden bij Kampen. Bijvoorbeeld als gevolg van hoogwater op de rivier de IJssel, maar ook door opstuwend water vanuit het IJsselmeer bij een Noordwester storm.

Dijkwachters inspecteren dijk

Vrijwilligers

Vrijwilligers helpen ons als het erom spant. Dit is enorm belangrijk. Vanaf 16 jaar is aanmelden al mogelijk.

Wij zijn er klaar voor als het nodig is

Met elkaar oefenen we regelmatig om de samenwerking vlot te laten verlopen. De hoogwaterbrigadiers oefenen eens per jaar bijvoorbeeld de sluiting van Kampen Midden in de praktijk. Alles op basis van een realistisch scenario. Daarnaast organiseren we kennisbijeenkomsten waarbij zij 'droog' oefenen. Onze dijkwachters komen eens in de twee jaar samen tijdens de oefening.

Bescherming tegen water

Veiligheid en muskusratten gaan helaas niet samen. Muskusratten worden gevangen omdat zij een risico vormen voor onze dijken en oevers. Ze graven in de grond rond onze watergangen. Oevers, dijken en kades kunnen hierdoor verzakken en worden onveilig met alle gevolgen van dien. Daarom heeft het waterschap de wettelijke taak om muskus- en beverratten te bestrijden.

Historie waterbeheer

Nederlanders bevinden zich al sinds mensenheugenis in een strijd tegen het water.

Storymap

In deze 'Storymap' worden de manieren uitgelicht waarop men in Nederland door de eeuwen heen met het water is omgegaan.