Veilige dijken


Dijken

WDOD16038-02 Veilige dijken 72dpi

Waterprojecten in uw buurt?

Onze projecten kunt u inzichtelijk via kaartmateriaal bekijken of via een overzicht op plaats.

Hoogwaterbescherming

Nederland werkt constant aan bescherming tegen overstromingen. In de nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma’s nemen de waterschappen en Rijkswaterstaat maatregelen om dijken, dammen en duinen, maar ook sluizen, stuwen en gemalen, aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen. Nu en in de toekomst.

Kampereilanden

De Kampereilanden is een kwetsbaar gebied voor overstroming vanuit de IJssel of het Zwarte Meer. In 2012 is het waterschap een gebiedsproces gestart.

Overheden, belangenorganisaties en bewoners bespreken maatregelen en voeren ze uit om de kans op een overstroming te verkleinen en de gevolgen daarvan te beperken.

Vrijwilligers bieden helpende handen? Uw veiligheid voorop.