Dijkversterking Kampereilanden afgerond en KEI-brigade opgeheven

Gepubliceerd op 8 juli 2019

Op vrijdagmiddag 5 juli sloten gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel, wethouders Albert Holtland van de gemeente Kampen en Albert Coster van de gemeente Zwartewaterland en wnd. dijkgraaf Piet Zoon van het waterschap de dijkversterking Kampereilanden officieel af. Dit gebeurde door het samen met leden van de KEI-brigade verwijderen van de laatste zandzakken tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Museumboerderij Kampereiland. Door deze versterking voldoet de dijk aan de geldende veiligheidsnorm.

In een vraaggesprek van Piet Zoon met de bestuurders kwam naar voren dat allen tevreden zijn met het bereikte resultaat. Dit geldt ook voor de grondeigenaren en pachters van de Kampereilanden, hoewel de dijkversterking wel ten koste ging van de nodige landbouwgrond.

Veiligheidsnorm bereikt met grond uit eigen gebied

Bij de start van de planvorming zijn in nauwe samenwerking met de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat uitgangspunten opgesteld met als resultaat dat de dijk na versterking voldoet aan de norm van 1:500. Dit houdt in dat de dijk bestand is tegen een waterstand die zich theoretisch eens per 500 jaar kan voordoen. De dijkversterking is uitgevoerd met grond uit het eigen gebied, gewonnen uit een nieuwe of verbrede watergang naast de bestaande dijk.

Kei-brigade opgeheven

Dit team van 150 vrijwilligers stond vanaf 2015 paraat om wanneer nodig tijdens storm en hoogwater zandzakken te leggen op de dijk langs de Kampereilanden. Hier was sprake van in januari 2018. Ook vonden er jaarlijks een oefening en kennisbijeenkomsten plaats om goed op een situatie met hoogwater voorbereid te zijn.

Nu de dijk weer aan de geldende veiligheidsnorm voldoet, is de KEI-brigade opgeheven.