Waterschappers naar Amerika voor kennisdeling bij dijkinspecties

Gepubliceerd op 5 maart 2019

Waterkeringbeheerders van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn op verzoek van United States Corps of Engineers (USACE) afgereisd naar Amerika om mee te kijken, van elkaar te leren en ervaringen uit te delen over hoe de Amerikanen hun waterveiligheidstaak uitvoeren. Deze week verwachten de Amerikanen een erg hoge waterstand op de Lower Mississippi River nabij Memphis Tennessee. Waterschappers Wijnand Evers en Frank Jansen, zelf kartrekkers van een internationaal team dat ingezet kan worden voor hulp bij waterveiligheid, stapten in het vliegtuig en lopen mee met de dijkinspecties.

Tijdens hoogwatersituaties en/of calamiteiten kan er in Nederland beroep gedaan worden op het CET-w team (Crisis ExpertTeam-Waterkeringen) voor extra ondersteuning. Dit team bestaat uit ervaren waterkeringsdeskundigen van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Het doel van de CET-w is om van elkaar te leren en elkaar te helpen. Een aantal dijkbeheerders en adviseurs waterveiligheid van WDODelta zitten in dit team, waaronder Evers en Jansen.

Een onderdeel van de CET-w is de ITAF. ITAF staat voor Inspection Team for Averting Floods. Dit team kan internationaal ingezet worden bij een hulpvraag op het gebied van waterveiligheid. De kartrekkers van ITAF zijn Evers en Jansen van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Evers en Jansen worden ingezet om vanuit hun deskundigheid en ervaring mee te kijken hoe de Amerikanen de dijkinspecties uitvoeren en noodmaatregelen toepassen. Op een later tijdstip zullen zij de geleerde lessen terugkoppelen aan hun collega’s overzee.