Crisisoefening Deining & Doorbraak


Hoogwaterbrigade
Deining en Doorbraak

Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 september vond de grootschalige crisisoefening ‘Deining & Doorbraak’ plaats langs de grote rivieren in Nederland.

Om goed voorbereid te zijn op een situatie van extreem hoogwater in de rivieren werken drie veiligheidsregio’s,  Rijkswaterstaat Oost Nederland en het ministerie van defensie samen.

#Deiningendoorbraak

Hoogwater op de IJssel
Inspectie van in totaal 1.147 km rivierdijken

Deze oefening startte met hoge waterstand bij Lobith. De rest van de week oefenden we de gevolgen van die waterstand.

Op woensdag 27 september waren de waterschappen actief met hun dijkwachten, samen met het ministerie van Defensie. Die dag inspecteerden ruim duizend mensen 1147 kilometer rivierdijk. Achter die dijken wonen en werken ruim vier miljoen Nederlanders.

#Deiningendoorbraak

Corporate foto
Uw gebied?

Van Deventer tot het Ketelmeer bij Kampen zette dit waterschap op 27 september 200 dijkwachten in. Zij inspecteerden 100 kilometer rivierdijk. Dat gebeurde van Deventer tot aan het Ketelmeer.

Op een aantal locaties oefenden we met groot materieel. Ook bouwden 200 vrijwilligers van de Hoogwaterbrigade Kampen de mobiele waterkering Kampen-Midden. Deze kering beschermt de historische binnenstad tegen hoogwater op de IJssel.

#Deiningendoorbraak

Laatste nieuws

Tweets #deiningendoorbraak

Helpende handen zorgen voor uw Waterveiigheid

Dijkwacht
Hoogwaterbrigade
Keibrigade

Wilt je een helpende hand toesteken?

We kunnen altijd helpende handen gebruiken in onze vrijwilligersorganisatie. Met elkaar oefenen we regelmatig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Foto en video impressie oefening

logo_oefening_d_d-1-
corporate-foto
20170927_070143
20170927_073643
20170927_081516
dijkvak-67
20170927_063828
dijkvak-6723
dijkvak-6725
dijkvak-6726
dijkwachters-in-herxen
defensie-huzaren-prins-alexander1
defensie-in-e-oefening
coordinatie-defensie-4
aantekeningen-op-de-kaart-4
bekramming
bekramming-01
bekramming-6
bekramming-7
bekkramming-8
bekramming-10
bekramming-11
bekramming-12
image15
image17
image18
overleg-defensie-2
overleg-over-uitvoering-3
183-5802a

Media / persvragen

microfoon

Voor persvragen aan dit waterschap over deze oefening kunt u contact opnemen met:

Woordvoerder WDODelta Herald van Gerner

Mail: heraldvangerner@wdodelta.nl ~ Telefoon: 088 233 17 04

Of via onze algemene contactgegevens

Samen oefenen

logo_oefening_d_d (1)

De oefening Deining & Doorbraak is de eerste oefening van deze omvang door het Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland.