Waterkering Kampen Midden


Waarom een Waterkering?

De Waterkering Kampen Midden is onderdeel van dijkring 11 dat Kampen en het gebied tot Elburg beschermt tegen hoog buitenwater.

De waterkering geeft bescherming tegen hoog water op de rivier de IJssel. Dit hoge water kan ontstaan door een hoge afvoer van de rivier en door opstuwing vanaf het IJsselmeer.

Over de Waterkering

De ‘Waterkering Kampen-Midden’ is in totaal bijna 2 km lang. De oude stadsmuur van Kampen vormt voor een groot deel de waterkering, ruim 1½ km. Op plaatsen waar straten en pleinen de muur onderbreken, bestaat de kering uit losse elementen die we bij hoge waterstanden afsluiten. Zoals keerkleppen in het wegdek of losse schotbalken. In totaal bestaat de kering uit 84 van deze beweegbare delen, samen goed voor zo’n 200 meter. De Hoogwaterbrigade sluit de kering.

Kampen midden

Groot onderhoud deel van de kademuur

Een deel van de kademuur in Kampen is toe aan groot onderhoud omdat voegen en metselwerk loslaten. Aannemingsbedrijf gebroeders Van Werven uit Kampen voert dit onderhoud voor het waterschap uit. De werkzaamheden gaan maandag 26 november van start en worden naar verwachting in het vroege voorjaar van 2019 afgerond.

Het metselwerk en de voegen worden hersteld en vervangen. En ook reinigen we de gehele constructie en maken deze waterafstotend om schade in de toekomst tegen te gaan.

kaartje

Onderhoud aan deel van kademuur

kampen 001

Deze muur is gebouwd in 2001 en bestaat uit een stalen damwand met een betonnen opbouw voorzien van metselwerk.