Waterveiligheid voorop


Collega Frank gs
Dijken veilig

Niets zo Hollands als een dijk. Stoer en sterk.

Om dat zo te houden, controleren en verbeteren we de dijken voortdurend.

Dijken behoren te voldoen aan strenge eisen.

dijk345
Ogen en oren

Onze vrijwilligersorganisaties helpen uw veiligheid in stand te houden. Ze controleren de dijken en trekken waterkeringen op.

HWBP
Bescherming hoogwater (HWBP)

Verdeeld over 18 projecten pakken we de komende jaren diverse dijken aan.

Ons uitgangspunt dat we samen met inwoners, provincies, gemeenten, belangengroepen en bedrijfsleven écht zoden aan de dijk willen zetten. Duidelijk, daadkrachtig en interactief!'

Bescherming tegen water

Hoogwaterbeschermingsprogramma

In Hoogwaterbeschermingsprogramma’s nemen de waterschappen en Rijkswaterstaat maatregelen om dijken, dammen en duinen, maar ook sluizen, stuwen en gemalen, aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen. Meer info: Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Muskus- en beverratten

  • Muskusratten worden gevangen, omdat zij een risico vormen voor onze dijken en oevers. Ze graven gangenstelsels waardoor dijken en oevers (deels) kunnen instorten.

Ruimte voor de Rivier

  • In Zwolle en Deventer maakten we Ruimte voor de Rivier door bijvoorbeeld dijken te verleggen of geulen te graven in de uiterwaarden.

Waterveiligheid projecten

Historie waterbeheer

In deze 'Storymap' worden de manieren uitgelicht waarop men in Nederland door de eeuwen heen met het water is omgegaan. Storymap

dijkwacht Kirsten van Dijk

We zoeken 160 nieuwe dijkwachters

In verschillende regio’s hebben we plaats voor in totaal 160 nieuwe dijkwachters. Deze ruimte is vooral ontstaan na afronding van het scholingsprogramma dijkbewaking, waarbij afscheid werd genomen van 90 dijkwachters. Ook voor de dijken langs het nieuwe Reevediep zijn dijkwachters nodig. De functie van dijkwachter (man/vrouw) kan worden ingevuld door jongeren (vanaf 16 jaar) en ouderen.

Heb je belangstelling? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomst.

  • donderdagavond 28 november in De Leuke Hanzestad in Kampen, IJsseldijk 12
  • woensdagavond 11 december in Urbana, Wipstrikkerallee 213 in Zwolle
  • woensdagavond 15 januari in Sluuspoort, Handelskade 25, Zwartsluis
  • donderdagavond 23 januari in Ripperda, Rijksstraatweg 97, Den Nul

Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend, het programma gaat om 19.30 uur van start en duurt tot circa 21.30 uur.

Nieuws

Waterveiligheid doen we samen

Dijkwachters en Hoogwaterbrigadiers

Mensen met een hart voor water, vaak uit de directe omgeving en zeer betrokken. Enthousiaste vrijwilligers die willen bijdragen wanneer het extreem hoogwater is en de weersverwachtingen slecht.

Helpen bij het water veilig maken van huizen, bedrijven enzovoort. Vrijwilligers helpen ons als het erom spant. Enorm belangrijk. Zij zijn onze oren en ogen in het veld. Met hun diagnoses kunnen onze vakmannen aan de slag om dijken te repareren, materiaal aanvoeren.

Waterveiligheid doen we samen.

IMG_0612 panorama