Waarom waterschapszorg?

Uw Waterschap Drents Overijsselse Delta wil water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier bedienen wij de functies in een gebied zo optimaal mogelijk. Maar het klimaat verandert. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien waarbij veel water in korte tijd valt. Water goed afvoeren in natte tijden en aanvoeren in droge perioden wordt daardoor steeds belangrijker. Daarbij is de staat van onderhoud van watergangen cruciaal. Nu en in de toekomst, waarbij de verschillen tussen nat en droog steeds extremer worden.

Het waterschap is verantwoordelijk voor het functioneren van het regionaal watersysteem. Dat is onze ‘Waterschapszorg’. De grondeigenaren zijn verantwoordelijk voor het watersysteem rond individuele percelen. Dit betekent dat wij de regionaal belangrijke watergangen in beheer willen hebben en de grondeigenaren verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de perceelsloten. We kennen ook nog een verdeling in het onderhoud van het regionale watersysteem. De grotere watergangen onderhouden we zelf met vaak onze eigen machines. De kleinere watergangen worden door de aangrenzende eigenaren onderhouden. Die watergangen worden wel jaarlijks geschouwd.

Om beter gesteld te staan voor de uitdagingen van de toekomst, hebben we recent nieuwe criteria vastgesteld op basis waarvan wij watergangen indelen. Hydrologische uitgangspunten zijn de basis van deze criteria. Hiermee worden watergangen ingedeeld in drie categorieën: A, B of C.
A- en B-watergangen zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem,  C-watergangen zijn belangrijk voor het watersysteem van individuele percelen.