Waterschap zet eerste stap van ‘sloten-marathon’

Gepubliceerd op 25 maart 2020

Met het vijzelen van een watergang vlakbij Oranje (Drenthe), zette Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op woensdag 25 maart de eerste stap in de uitvoering van een ‘sloten-marathon’. Deelgebied Smilde is hiermee de eerste regio waar de schop in de grond gaat voor het zogeheten programma Waterschapszorg. Over vier jaar eindigt het waterschap in deelgebied nummer 25 in Deventer. Een omvangrijke klus gericht op een nieuwe indeling van 1.200 kilometer watergangen. Met deze nieuwe indeling wordt een deel van de watergangen ingedeeld in een nieuwe categorie. De categorie bepaalt wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud: het waterschap of de eigenaar van het naastliggende perceel.

Vijzelen

Met de inzet van een vijzelmachine startte WDODelta met het op profiel brengen van bijna 1,5 km watergang. “Voor een goede water aan- en afvoer moet deze sloot het juiste profiel hebben”, licht bestuurder Hans Pereboom toe. “Ook is dit onderhoud nodig om met machines de sloot goed te kunnen onderhouden. Omdat dit een belangrijke watergang is in het regionale watersysteem – en nu ook meer wateraanvoercapaciteit krijgt - onderhouden we als waterschap de sloot zelf.”

Waterschapszorg

Onder de noemer Waterschapszorg heeft het waterschap nieuwe criteria vastgesteld waarmee de watergangen in drie verschillende categorieën worden ingedeeld. Met Waterschapszorg bekijkt het waterschap welke watergangen belangrijk zijn voor het regionale watersysteem en welke voor individuele percelen. Dit is gebaseerd op de hoeveelheid water die onder normale omstandigheden  wordt aan- of afgevoerd. Door alle watergangen opnieuw in te delen, wijzigt voor bepaalde sloten diegene die het onderhoud uitvoert. Smilde is het eerste deelgebied waar met direct betrokkenen is besproken wie welke sloot onderhoud. Pereboom: “Soms betekent dit dat een aanliggende eigenaar het onderhoud moet doen, wat voorheen door het waterschap werd gedaan. En ook andersom is het geval. Dan neemt het waterschap het onderhoud over. Dat is niet direct in dit gebied aan de hand, maar bij volgende gebieden wel.”

Marathon

De veranderingen worden de komende vier jaar doorgevoerd, onderverdeeld in totaal 25 deelgebieden. “Dit is toch wel een marathonklus hoor”, zegt Pereboom. “We gaan van Assen naar Deventer en van Kampen naar Hoogeveen. Smilde is als het ware de eerste stap van deze sloten-marathon. Een belangrijke stap. We willen water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier kunnen verschillende functies in een gebied zo optimaal mogelijk worden bediend. Bijvoorbeeld landbouw of natuur.”

Voor de aanpassingen zijn soms fysieke maatregelen nodig, zoals rasters verzetten, hekken plaatsen, watergangen verruimen en toegangsdammen verwijderen of plaatsen. Op plekken waar WDODelta maatregelen uitvoert, kan het misschien ook andere knelpunten oplossen. Hierover gaat het waterschap in gesprek met grondeigenaren en pachters.


P1040903

Richtlijnen RIVM en Rijksoverheid

Door de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen onze maatregelen aan wanneer dat nodig is. De werkzaamheden voor het project Waterschapszorg gaan in aangepaste vorm door.