Deelgebied Westerbork


Tijdlijn Westerbork

Actualiteit

In het gebied Westerbork hebben we gesprekken met belanghebbenden in de informele ronde gevoerd en zijn de wijzigingen van de legger voorgelegd aan ons bestuur. Inmiddels heeft de ontwerplegger zes weken ter inzage gelegen. In de periode december 2019 - januari 2020 was er mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. We zijn nu bezig met de beantwoording daarvan.

Naar verwachting zal 24 maart aanstaande het Dagelijks Bestuur van WDODelta de Legger, inclusief reactienota definitief vaststellen. In de reactienota zijn alle binnengekomen zienswijzen gebundeld en van antwoorden voorzien. Als het Dagelijks Bestuur de definitieve legger en de reactienota vaststelt, krijgen alle indieners van zienswijzen een persoonlijke reactie met de beantwoording van hun zienswijze. Na de definitieve vaststelling, wordt dit besluit gepubliceerd. Hierna volgt een periode van zes weken waarin indieners van zienswijzen beroep kunnen aantekenen tegen het definitieve leggerbesluit.

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg?

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg? Mail naar waterschapszorg@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker te bereiken via 088 – 233 1200.

Deelgebieden waterschapszorg