Deelgebied De Wieden


10

Actueel

Deelgebied De Wieden is in voorbereiding. De nieuwe indeling van watergangen in dit gebied wordt nu voor 95% bepaald. De verwachting is dat in april een inloopbijeenkomst wordt georganiseerd voor dit gebied en dat daarna de informele ronde start. Dat betekent dat wij persoonlijke gesprekken willen voeren met direct belanghebbenden over ons voornemen om watergangen een andere status te geven en de daarmee samenhangende gewijzigde onderhoudsplichten. Als deze gesprekken zijn afgerond, starten we met de formele ronde waarin de gewijzigde indeling van watergangen wordt vastgelegd op de legger. Na deze formele procedure wordt de realisatie van de herinrichtingsmaatregelen voorbereid die nodig zijn om de onderhoudsinrichting van watergangen te wijzigen. Hierna worden de nieuwe onderhoudsplichten van kracht.

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg?

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg? Mail naar waterschapszorg@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker te bereiken via 088 – 233 1200.

Deelgebieden waterschapszorg