Deelgebied Vledder


Tijdlijn Vledder

Actueel

Op dit moment is in deelgebied Koekange de informele ronde nog volop bezig. Persoonlijke gesprekken worden nog gevoerd met direct belanghebbenden. Deze worden zoveel mogelijk via mail of telefoon voortgezet vanwege de perikelen rondom het Coronavirus. Nadat deze gesprekken zijn afgerond, starten we met de formele ronde waarin de gewijzigde indeling van watergangen wordt vastgelegd op de legger. Na deze formele procedure bereieden we de realisatie van de herinrichtingsmaatregelen voor, die nodig zijn om de onderhoudsinrichting van watergangen te wijzigen. Hierna zijn de nieuwe onderhoudsplichten van kracht.

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg?

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg? Mail naar waterschapszorg@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker te bereiken via 088 – 233 1200.

Deelgebieden waterschapszorg

Terugblik inloopbijeenkomst

IMG_0279

Zo’n 37 inwoners van Vledder en omgeving kwamen naar de inloopbijeenkomst Waterschapszorg op woensdag 12 februari. De bijeenkomst werd gehouden in Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord. De sfeer was gemoedelijk en over het algemeen positief. De meeste bezoekers kwamen omdat ze een brief van het waterschap hadden ontvangen. De meeste bezoekers begrepen waarom het waterschap deze nieuwe indeling van sloten voorstelt.

Reacties

IMG_0272

Enkele reacties van de bezoekers waren:

“Dat daar de schouw af gaat is wel logisch, want daar staat nooit water in de sloot”. “Begrijpelijk dat jullie die grote watergang in Eesveen willen gaan onderhouden, want daar stroomt vaak veel water door heen”.

Berekeningen

IMG_0276

Een landeigenaar vroeg of wij nog eens wilden kijken of wij de kweltoevoer hebben meegenomen in de hydraulische berekeningen? Volgens deze landeigenaar zou de betreffende watergang juist een A-watergang moeten zijn, omdat daar behoorlijk wat kwel doorstroomt uit het naast- en hoger gelegen kanaal. We gaan dit verder uitzoeken en natuurlijk nemen wij deze informatie mee voordat definitief wordt vastgesteld hoe de nieuwe indeling in dit deelgebied gaat worden.