Deelgebied Smilde


1

Actueel

Voor het eerste deelgebied Smilde zijn bijna alle stappen van de planning doorlopen en is eind februari gestart met de uitvoering. Hiermee bedoelen we de realisatie van de inrichtingsmaatregelen die het mogelijk maken om het onderhoud van de watergangen over te dragen naar de nieuwe onderhoudsplichtigen. Ook worden kleine waterhuishoudkundige knelpunten in dit gebied bekeken en daar waar mogelijk opgelost.

De uitvoering van de werkzaamheden om onder andere de onderhoudsinrichting aan te passen is gestart. Ook in deze periode rondom het Coronavirus werkt de aannemer door om de aanpassingen aan de watergangen te realiseren.

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg?

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg? Mail naar waterschapszorg@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker te bereiken via 088 – 233 1200.

waterschapszorgdeelgebieden