Deelgebied Mantinge


4

Actueel

In het deelgebied Mantinge hebben we bijna alle persoonlijk gesprekken met de direct belanghebbenden in de informele ronde gevoerd. Hiermee zijn ook nagenoeg alle werkzaamheden bekend die we moeten uitvoeren om de overdracht van onderhoudsplicht te kunnen realiseren. Ook kleine waterhuishoudkundige knelpunten nemen we mee, daar waar nodig om het watersysteem in dit gebied te verbeteren.

Ons bestuur zou 24 maart aanstaande de ontwerp Legger vaststellen, waarna deze ter inzage zou worden gelegd voor zienswijzen. Dit besluit is vanwege de perikelen rondom het Coronavirus uitgesteld met minimaal 1 maand. Zodra deze ontwerp legger wordt vastgesteld en de inspraakprocedure wordt opgestart, worden de belanghebbenden hierover geïnformeerd.

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg?

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg? Mail naar waterschapszorg@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker te bereiken via 088 – 233 1200.

Deelgebieden waterschapszorg