Deelgebied De Weerribben


9

Actueel

Deelgebied De Weerribben is in voorbereiding. De nieuwe indeling van watergangen in dit gebied is inmiddels voor 95% bepaald. Het bijbehorende kaartmateriaal wordt nu gemaakt.  Volgens planning zou 25 maart  een inloopbijeenkomst worden gehouden voor bewoners van De Weerribben en omgeving. Deze bijeenkomst kan vanwege de maatregelen tegen het Coronavirus niet doorgaan. Contacten met de omgeving zijn nog niet gelegd. We denken nu na over een alternatieve manier om met belanghebbenden in contact te komen. Een mogelijkheid hiervoor is aanschrijven per brief en persoonlijke gesprekken per telefoon.

Als deze gesprekken zijn afgerond, starten we met de formele ronde waarin de gewijzigde indeling van watergangen wordt vastgelegd op de legger. Na deze formele procedure wordt de realisatie van de herinrichtingsmaatregelen voorbereid die nodig zijn om de onderhoudsinrichting van watergangen te wijzigen. Hierna worden de nieuwe onderhoudsplichten van kracht.

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg?

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg? Mail naar waterschapszorg@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker te bereiken via 088 – 233 1200.

Deelgebieden waterschapszorg