Waterschapzorg


smilde11
Dwingeloo11
westerbork11
Mantinge11
Ruinen11
koekange3434
Vledder11
Nieuwe indeling van watergangen

Met de invoering van Waterschapszorg worden verspreid door ons gehele werkgebied ongeveer 1.200 km watergangen opnieuw ingedeeld in een A, B, of C-categorie. Dit kan een wijziging betekenen voor wie het onderhoud aan een watergang moet uitvoeren. Wij hebben de ambitie om dit in vier jaar tijd in te voeren, van noord naar zuid. In maart 2019 zijn we gestart in het eerste deelgebied Smilde. In 2022 verwachten we te eindigen rond Deventer.

Actueel

In verband met de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgen wij de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Met het nemen van maatregelen in onze organisatie steunen wij de oproep om verdere verspreiding van het virus te helpen voorkomen. We blijven telefonisch gewoon bereikbaar, ook voor calamiteiten zijn we 24 per dag bereikbaar via ons algemene telefoonnummer.

Voor dit project Waterschapszorg houden deze tijdelijke maatregelen concreet in:

  • We houden geen inloopavonden.
  • We voeren geen keukentafelgesprekken en bezoeken geen bewoners.
  • Overleg wordt, daar waar mogelijk, per e-mail of telefoon gevoerd of moet worden uitgesteld.

Ons algemeen bestuur besluit wijzigingen in de legger.

De leggerwijzigingen van de deelgebieden Dwingeloo en Westerbork zijnn inmiddels vastgesteld. De vaststelling van het ontwerp van de legger deelgebied Mantinge wordt uitgesteld. We moeten de ontwikkelingen rondom het Coronavirus afwachten en informeren u hier over zodra daar meer duidelijkheid in is.

App Waterwerk

Volg dit project en download gratis de app ‘Waterwerk’

Dit project is ook te volgen via een applicatie op uw smartphone. In deze app staat allerlei relevante projectinformatie, zoals de kaart, informatie over inloopbijeenkomsten, contact mogeljkheden, de folder en mediaberichten.

Download

Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

header nieuwsbrief 1

IMG-20180320-WA0006

Waarom een nieuwe indeling?

Onze taak is water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Door goede aan- en afvoer bedienen wij de functies in een gebied zo goed mogelijk. Steeds vaker zien wij perioden van droogte afgewisseld door intense regenbuien. Water goed afvoeren in natte tijden en aanvoeren in droge perioden wordt daardoor steeds belangrijker. Daarbij is de staat van onderhoud van watergangen cruciaal. Nu en in de toekomst.

wat nu

Wat houdt dat voor mij in?

Door de nieuwe indeling kan een watergang in een andere categorie terecht komen. Dat kan betekenen dat de perceeleigenaar naast zo’n watergang voortaan verantwoordelijk wordt voor het onderhoud, of omgekeerd, dat wij het onderhoud gaat verzorgen. Uiteraard nemen wij de verantwoordelijkheid om de nieuwe situatie in praktijk te brengen.

Video

We zijn gestart met de invoering van Waterschapszorg in deelgebied Smilde. Zie bovenstaande kaart. Op woensdag 3 april bezochten zo'n 30 personen deze bijeenkomst. In deze video Hans Pereboom - dagelijks bestuurslid - aan het woord.

wanneer

Wanneer verandert het voor mij?

Van Smilde tot aan Deventer

Met aangrenzende grondeigenaren en pachters gaan wij in gesprek over de wijzigingen. Hierbij willen wij zoveel mogelijk rekening houden met hun wensen. De uiteindelijke definitieve categorie leggen we formeel vast in de legger, waarna we de inrichting van de watergangen indien noodzakelijk aanpassen.

info

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg? Mail naar waterschapszorg@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanager Wilgert Veldman of adviseur omgeving Jessica Stoker te bereiken via 088 – 233 1200.

begroeide oevers

Nieuwe indeling vastleggen op Legger

Welke watergang in welke categorie valt, legt het waterschap vast op de ‘Legger oppervlaktewaterlichamen’. We wijzigen de legger, nadat we met de aangrenzende grondeigenaren en pachters hebben gesproken over de wijzigingen. Zo hopen we over vier jaar een gelijkwaardige, nieuwe legger te hebben voor ons hele gebied, gebaseerd op de nieuwe criteria.

Een legger bestaat uit kaarten en tabellen met de volgende gegevens:

  • de locatie van wateren;
  • de eisen waaraan wateren moeten voldoen;
  • wie het onderhoud moet uitvoeren.