Wat verandert er?

Met elkaar onderhouden we de watergangen, dat verandert niet. Maar door de nieuwe indeling gaat een deel van de watergangen over naar een andere categorie. Wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de watergang kan hierdoor veranderen.

Er zijn drie categorieën, iedere categorie heeft  andere kenmerken en beheerverantwoordelijkheid als gevolg.

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft deze indeling in 2017 vastgesteld.

  1. De categorie A wordt toegekend aan watergangen die: Per seconde meer dan 25 liter water afvoeren en/of per seconde meer dan 5 liter water aanvoeren gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar. Specifieke watersysteemdoelen hebben: waterkwaliteit, wateraanvoer, anti-verdroging of -vernatting , waterberging. Onderhoud door: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  2. De categorie B wordt toegekend aan watergangen die: Per seconde tussen de 10 en 25 liter water afvoeren en/of per seconde tussen de 3 en 5 liter aanvoeren gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar. Specifieke watersysteemdoelen hebben: waterkwaliteit, wateraanvoer, anti-verdroging of -vernatting , waterberging. Van belang voor de afwatering ten behoeve van bebouwing in het landelijke gebied buiten de bebouwde kom.
  3. Onderhoud door: boeren en landeigenaren waarvan het land grenst aan de watergang. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta controleert jaarlijks of de watergang goed is schoongemaakt
  4. De categorie C wordt toegekend aan alle overige watergangen. Onderhoud door: boeren en landeigenaren waarvan het land grenst aan de watergang. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert geen controle uit op het onderhoud.