Waterschapzorg


nieuws_blauw
abofc
Nieuwe indeling van watergangen

Met de invoering van Waterschapszorg worden verspreid door ons gehele beheergebied ca. 1.200 km watergangen opnieuw ingedeeld in een A, B, of C-categorie. Dit kan een wijziging betekenen voor wie het onderhoud aan een watergang moet uitvoeren. Wij hebben de ambitie om dit in vier jaar tijd in te voeren, van noord naar zuid. In maart 2019 zijn we gestart in het eerste deelgebied Smilde. In 2022 verwachten we te eindigen rond Deventer.

pc

Wijzigingen

Op 10 september heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een wijziging voor de legger voor oppervlaktewaterlichamen 2019 in ontwerp vastgesteld. Deze wijziging heeft betrekking op het gebied rond Smilde als gevolg van de invoering van het beleid Waterschapszorg in dit gebied. De onderhavige ontwerpwijzigingen van de legger hebben enkel betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom.

Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze of voor extra informatie kunt u tot uiterlijk 24 oktober 2019 contact opnemen met de heer W. Veldman via telefoonnummer 088 - 233 1200.

IMG_20190925_194410_resized_20190925_092215284

Actueel

Inloopbijeenkomst voor inwoners Mantinge en omgeving

De inloopbijeenkomst van woensdag 25 september trok zo'n 40 belangstellenden. Een van de direct betrokkenen reageerde met:

“Ik vind het prima dat jullie stoppen met de schouw van deze watergang, maar ik maak me zorgen dat die Biologische boer iets verderop de watergang dan niet meer onderhoudt.”

IMG-20180320-WA0006

Waarom een nieuwe indeling?

Onze taak is water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Door goede aan- en afvoer bedienen wij de functies in een gebied zo goed mogelijk. Steeds vaker zien wij perioden van droogte afgewisseld door intense regenbuien. Water goed afvoeren in natte tijden en aanvoeren in droge perioden wordt daardoor steeds belangrijker. Daarbij is de staat van onderhoud van watergangen cruciaal. Nu en in de toekomst.

wat nu

Wat houdt dat voor mij in?

Door de nieuwe indeling kan een watergang in een andere categorie terecht komen. Dat kan betekenen dat de perceeleigenaar naast zo’n watergang voortaan verantwoordelijk wordt voor het onderhoud, of omgekeerd, dat wij het onderhoud gaat verzorgen. Uiteraard nemen wij de verantwoordelijkheid om de nieuwe situatie in praktijk te brengen.

Video

We zijn gestart met de invoering van Waterschapszorg in deelgebied Smilde. Zie bovenstaande kaart. Op woensdag 3 april bezochten zo'n 30 personen deze bijeenkomst. In deze video Hans Pereboom - dagelijks bestuurslid - aan het woord.

wanneer

Wanneer verandert het voor mij?

Van Smilde tot aan Deventer

Met aangrenzende grondeigenaren en pachters gaan wij in gesprek over de wijzigingen. Hierbij willen wij zoveel mogelijk rekening houden met hun wensen. De uiteindelijke definitieve categorie leggen we formeel vast in de legger, waarna we de inrichting van de watergangen indien noodzakelijk aanpassen.

info

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg? Mail naar waterschapszorg@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanager Wilgert Veldman, te bereiken via 088 – 233 1200.

Hieronder kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief.

begroeide oevers

Nieuwe indeling vastleggen op Legger

Welke watergang in welke categorie valt, legt het waterschap vast op de ‘Legger oppervlaktewaterlichamen’. We wijzigen de legger, nadat we met de aangrenzende grondeigenaren en pachters hebben gesproken over de wijzigingen. Zo hopen we over vier jaar een gelijkwaardige, nieuwe legger te hebben voor ons hele gebied, gebaseerd op de nieuwe criteria.

Een legger bestaat uit kaarten en tabellen met de volgende gegevens:

  • de locatie van wateren;
  • de eisen waaraan wateren moeten voldoen;
  • wie het onderhoud moet uitvoeren.