Waterschapzorg


nieuws_blauw
abofc
Nieuwe indeling van watergangen

Met de invoering van Waterschapszorg worden verspreid door ons gehele beheergebied ca. 1.200 km watergangen opnieuw ingedeeld in een A, B, of C-categorie. Dit kan een wijziging betekenen voor wie het onderhoud aan een watergang moet uitvoeren. Wij hebben de ambitie om dit in vier jaar tijd in te voeren, van noord naar zuid. In maart 2019 zijn we gestart in het eerste deelgebied Smilde. In 2022 verwachten we te eindigen rond Deventer.

IMG_4767

Actueel

De inloopbijeenkomst op 10 juli in Westerbork trok 45 betrokken inwoners. Direct betrokkenen hadden een brief van het waterschap ontvangen. Met deze brief onder de arm werden vragen gericht aan het waterschap gesteld. Een aantal grondeigenaren zien kansen. Zij kunnen bijvoorbeeld het onderhoudspad van het waterschap kopen en gebruiken. Andere grondeigenaren hebben meer moeite met de wijzigingen, omdat zij het onderhoud aan de sloot moeten overnemen van het waterschap.

Kon u niet aanwezig zijn, maar heeft u toch belangstelling voor een gesprek? Neem dan zeker even contact met ons op per e-mail waterschapszorg@wdodelta.nl.

IMG-20180320-WA0006

Waarom een nieuwe indeling?

Onze taak is water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Door goede aan- en afvoer bedienen wij de functies in een gebied zo goed mogelijk. Steeds vaker zien wij perioden van droogte afgewisseld door intense regenbuien. Water goed afvoeren in natte tijden en aanvoeren in droge perioden wordt daardoor steeds belangrijker. Daarbij is de staat van onderhoud van watergangen cruciaal. Nu en in de toekomst.

wat nu

Wat houdt dat voor mij in?

Door de nieuwe indeling kan een watergang in een andere categorie terecht komen. Dat kan betekenen dat de perceeleigenaar naast zo’n watergang voortaan verantwoordelijk wordt voor het onderhoud, of omgekeerd, dat wij het onderhoud gaat verzorgen. Uiteraard nemen wij de verantwoordelijkheid om de nieuwe situatie in praktijk te brengen.

Video

We zijn gestart met de invoering van Waterschapszorg in deelgebied Smilde. Zie bovenstaande kaart. Op woensdag 3 april bezochten zo'n 30 personen deze bijeenkomst. In deze video Hans Pereboom - dagelijks bestuurslid - aan het woord.

wanneer

Wanneer verandert het voor mij?

Van Smilde tot aan Deventer

Met aangrenzende grondeigenaren en pachters gaan wij in gesprek over de wijzigingen. Hierbij willen wij zoveel mogelijk rekening houden met hun wensen. De uiteindelijke definitieve categorie leggen we formeel vast in de legger, waarna we de inrichting van de watergangen indien noodzakelijk aanpassen.

info

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg? Mail naar waterschapszorg@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanager Wilgert Veldman, te bereiken via 088 – 233 1200.

Hieronder kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief.

begroeide oevers

Nieuwe indeling vastleggen op Legger

Welke watergang in welke categorie valt, legt het waterschap vast op de ‘Legger oppervlaktewaterlichamen’. We wijzigen de legger, nadat we met de aangrenzende grondeigenaren en pachters hebben gesproken over de wijzigingen. Zo hopen we over vier jaar een gelijkwaardige, nieuwe legger te hebben voor ons hele gebied, gebaseerd op de nieuwe criteria.

Een legger bestaat uit kaarten en tabellen met de volgende gegevens:

  • de locatie van wateren;
  • de eisen waaraan wateren moeten voldoen;
  • wie het onderhoud moet uitvoeren.