Waterschapzorg


nieuws_blauw
abofc
aanmelden_blauw
Nieuwe indeling van watergangen

Met de invoering van Waterschapszorg worden verspreid door ons gehele beheergebied ca. 1.200 km watergangen opnieuw ingedeeld in een A, B, of C-categorie. Dit kan een wijziging betekenen voor wie het onderhoud aan een watergang moet uitvoeren. Wij hebben de ambitie om dit in vier jaar tijd in te voeren, van noord naar zuid. In maart 2019 zijn we gestart in het eerste deelgebied Smilde. In 2022 verwachten we te eindigen rond Deventer.

IMG-20180320-WA0006

Waarom een nieuwe indeling?

Onze taak is water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Door goede aan- en afvoer bedienen wij de functies in een gebied zo goed mogelijk. Maar het klimaat verandert. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien waarbij veel water in korte tijd valt. Water goed afvoeren in natte tijden en aanvoeren in droge perioden wordt daardoor steeds belangrijker. Daarbij is de staat van onderhoud van watergangen cruciaal. Nu en in de toekomst, waarbij de verschillen tussen nat en droog steeds extremer worden.

wat nu

Wat houdt dat voor mij in?

Door de nieuwe indeling kan een watergang in een andere categorie terecht komen. Dat kan betekenen dat de perceeleigenaar naast zo’n watergang voortaan verantwoordelijk wordt voor het onderhoud, of omgekeerd, dat wij het onderhoud gaat verzorgen.

Uiteraard nemen wij de verantwoordelijkheid om de nieuwe situatie in praktijk te brengen. Zo realiseren wij fysieke maatregelen die nodig zijn, om het onderhoud in de nieuwe situatie uit te kunnen voeren: door de naastliggende eigenaar of door het waterschap.

IMG_4712

Actueel

De inloopbijeenkomst in Dwingeloo trok 65 betrokken inwoners. Op deze avond gingen we in gesprek met aanliggende grondeigenaren en belangstellenden. De algemene tendens was positief. “Jullie doen goed werk”. Verder werden er ook vragen gesteld, zoals ‘Hoe moet ik een sloot onderhouden?’ en ‘Waarom gaat van een bepaalde sloot de schouw eraf?’.

  • Waarom gaat de schouw bij mijn sloot eraf? Blijf dat toch doen. Dat is veel beter dan dat landeigenaren elkaar moeten aanspreken.

Kon u niet aanwezig zijn, maar heeft u toch belangstelling voor een gesprek? Neem dan zeker even contact met ons op per e-mail waterschapszorg@wdodelta.nl.

Video

We zijn gestart met de invoering van Waterschapszorg in deelgebied Smilde. Zie bovenstaande kaart. Op woensdag 3 april bezochten zo'n 30 personen deze bijeenkomst. In deze video Hans Pereboom - dagelijks bestuurslid - aan het woord.

wanneer

Wanneer verandert het voor mij?

Van Smilde tot aan Deventer

Met aangrenzende grondeigenaren en pachters gaan wij in gesprek over de wijzigingen. Hierbij willen wij zoveel mogelijk rekening houden met hun wensen. De uiteindelijke definitieve categorie leggen we formeel vast in de legger, waarna we de inrichting van de watergangen indien noodzakelijk aanpassen.

info

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen over de invoering van Waterschapszorg? Mail naar waterschapszorg@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanager Wilgert Veldman, te bereiken via 088 – 233 1200.

Hieronder kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief.

begroeide oevers

Nieuwe indeling vastleggen op Legger

Welke watergang in welke categorie valt, legt het waterschap vast op de ‘Legger oppervlaktewaterlichamen’. We wijzigen de legger, nadat we met de aangrenzende grondeigenaren en pachters hebben gesproken over de wijzigingen. Zo hopen we over vier jaar een gelijkwaardige, nieuwe legger te hebben voor ons hele gebied, gebaseerd op de nieuwe criteria.

Een legger bestaat uit kaarten en tabellen met de volgende gegevens:

  • de locatie van wateren;
  • de eisen waaraan wateren moeten voldoen;
  • wie het onderhoud moet uitvoeren.

Nieuws

Vragen en antwoorden