Waterschap neemt belangrijk deel stedelijk water over van gemeente Steenwijkerland

Gepubliceerd op 16 december 2019

Vanaf 2021 neemt ons waterschap het beheer en onderhoud over van een deel van het stedelijk water in de gemeente Steenwijkerland. Op vrijdag 13 december hebben wethouder Marcel Scheringa (Steenwijkerland) en ons dagelijks bestuurslid Hans Wijnen hun handtekening onder de intentieovereenkomst voor de overdracht gezet.

Het tekenen van de overeenkomst is tevens het startsein voor het inventariseren van de benodigde informatie rond de overname. Denk hierbij aan het aantal keren maaien van waterbodems en oevers, hoe vaak de watergangen gebaggerd moeten worden en het onderhoud aan kleine stuwen en inlaten. Wethouder Marcel Scheringa: “Ik ben blij met deze intentieovereenkomst, waarin we heldere afspraken maken en ook een tijdspad benoemen. Het beheer en onderhoud van ons stedelijk water komt bij het waterschap in goede handen te liggen.”

Naar verwachting wordt de overdracht eind 2020 officieel afgerond. Vanaf 2021 voert het waterschap dan het beheer en onderhoud uit van de grotere wateren die van belang zijn voor een goede aan- en afvoer van water. Bestuurslid Hans Wijnen van WDODelta: “Mede door de extremen in het weer, zoals hevige regenbuien en tijden van droogte, krijgt waterbeheer zowel in landelijk als in stedelijk gebied een steeds belangrijkere rol. De extreem droge zomers van de afgelopen twee jaar brengen dat voor iedereen dichtbij."

Afspraken met andere gemeenten

Steenwijkerland is één van de gemeenten waar het waterschap verantwoordelijk wordt voor de grotere wateren. In de komende jaren gaat het waterschap aan de slag om ook tot definitieve afspraken te komen met de gemeenten in het noordelijk deel van het waterschapsgebied waar nog overdrachten moeten plaatsvinden. Grofweg is dit het gebied tussen Meppel-Hoogeveen-Assen-Steenwijkerland. Het beheer en onderhoud van het stedelijk water in de overige gemeenten binnen het werkgebied van WDODelta ligt al bij het waterschap.


Ondertekening intentieovereenkomst

Foto - Wethouder Marcel Scheringa (links) en dagelijks bestuurslid Hans Wijnen (rechts) bekrachtigden de intentie voor de overdracht van een deel van het stedelijk water in Steenwijkerland.

Wethouder Marcel Scheringa (links) en dagelijks bestuurslid Hans Wijnen (rechts) bekrachtigden de intentie voor de overdracht van een deel van het stedelijk water in Steenwijkerland.

Foto - Wethouder Marcel Scheringa (links) en dagelijks bestuurslid Hans Wijnen (rechts) bekrachtigden de intentie voor de overdracht van een deel van het stedelijk water in Steenwijkerland.

Naar verwachting wordt de overdracht eind 2020 officieel afgerond. Vanaf 2021 voert ons waterschap het beheer en onderhoud uit van de grotere wateren die van belang zijn voor een goede aan- en afvoer van water.